Menu

Nee, het Schadefonds betaalt niet alle schade die u heeft geleden door het geweldsmisdrijf.

De tegemoetkoming van het Schadefonds is geen schadevergoeding of smartengeld. Met deze tegemoetkoming erkennen wij dat u slachtoffer bent, en doen wij iets terug voor u. Zo willen wij u helpen om weer vertrouwen te krijgen in de samenleving.

Bent u nabestaande en heeft u hierdoor financiële schade? Omdat u uitvaartkosten heeft betaald of als u geen inkomsten meer heeft van de overledene. Dan kunt u misschien een extra tegemoetkoming krijgen. Hiervoor hebben wij wel bewijs nodig, zoals rekeningen, loonstroken of jaaropgaven.

Wat is een nabestaande?
Iemand is overleden door een misdrijf met geweld. Of door zeer onvoorzichtig gedrag van iemand anders. U bent nabestaande als u:

  • echtgenoot of (geregistreerd) partner van het slachtoffer bent
  • een ouder, kind, (half)broer of (half)zus van het slachtoffer bent
  • een ander familielid bent dat leefde van de inkomsten van het slachtoffer
  • adoptie- of pleegouder/kind van het slachtoffer bent en leefde van de inkomsten van het slachtoffer
  • iemand anders bent die in hetzelfde gezin woonde als het slachtoffer of leefde van de inkomsten van het slachtoffer