Menu

Nee, dat kan niet. U kunt alleen een tegemoetkoming krijgen als uw naaste slachtoffer is geweest van geweldsmisdrijf met opzet. Dat betekent dat de dader expres geweld heeft gebruikt bij het misdrijf. Of dat de dader expres met geweld heeft gedreigd.