Menu

Veelgestelde vragen voor professionals

Wilt u een slachtoffer helpen met het indienen van een aanvraag? Of heeft u van het Schadefonds het verzoek gekregen tot informatie? Op deze pagina vindt u een antwoord op alle veelgestelde vragen van professionals.
Een vrouw telefoneert

Vragen voor professionals

 • Wanneer kunt u iemand doorverwijzen naar het Schadefonds?

  Er zijn een aantal voorwaarden waar een slachtoffer, nabestaande of naaste aan moet voldoen. Informatie hierover vindt u op de pagina’s Slachtoffer, Nabestaande en Naaste.

  Meer informatie

 • Hoe hoog is de uitkering van het Schadefonds?

  De aanvrager ontvangt van het Schadefonds een eenmalige uitkering van een geldbedrag, dit is bedoeld als een financieel steuntje in de rug. De aanvrager ontvangt dus geen schadevergoeding of smartengeld.

  De uitkering ligt tussen de € 1.000 en € 35.000. Wij werken met zes zogeheten letselcategorieën. In onze letsellijst vindt u een overzicht van deze categorieën.

 • Vergoedt het Schadefonds alle kosten?

  Nee, het Schadefonds vergoedt niet alle kosten van de schade die het slachtoffer heeft geleden door het geweldsmisdrijf. Het is geen schadevergoeding of smartengeld. Het gaat om een eenmalige uitkering van een vast bedrag, bedoeld als een financieel steuntje in de rug.

  Nabestaanden kunnen eventueel een extra vergoeding krijgen voor uitvaartkosten en schade door het wegvallen van het inkomen van de overledene. Hiervoor hebben wij wel bewijs nodig, zoals rekeningen, verzekeringsspecificaties, loonstroken of jaaropgaven.

 • Is een aangifte nodig voor een uitkering van het Schadefonds?

  Nee, een aangifte is niet altijd nodig voor een uitkering van het Schadefonds. Wij nemen ook aanvragen in behandeling zonder een kopie van de aangifte. Als er geen aangifte is gedaan, moet wel uit andere documenten blijken wat er is gebeurd. Soms kan een melding bij de politie of een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming voldoende zijn. Hier moet dan wel genoeg informatie staan over het misdrijf, de aanleiding en omstandigheden. Wij hebben betrouwbare informatie nodig van iemand die niet betrokken is bij wat er is gebeurd.

  Meer informatie

 • Kan ik voor iemand anders een aanvraag indienen?

  U kunt als gemachtigde een aanvraag bij ons indienen voor iemand anders. In dat geval geeft het slachtoffer u op als gemachtigde op het aanvraagformulier. Het slachtoffer moet zelf het formulier ondertekenen. Dit kan alleen als de aanvraag per post wordt ingediend, in het digitale formulier is deze keuze er nog niet. Als u als gemachtigde optreedt, gaat alle communicatie met het Schadefonds via u.

  Het slachtoffer kan u ook na het indienen van de aanvraag nog opgeven als gemachtigde. Dan moet het slachtoffer een brief naar ons sturen waarin hij of zij aangeeft u te machtigen voor de aanvraag met daarin uw naam en contactgegevens. Het slachtoffer moet deze brief ondertekenen.

 • Wilt u hulp geven bij het indienen van de aanvraag?

  U kunt het slachtoffer helpen met het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van de benodigde informatie. Ook kunt u als gemachtigde optreden in de aanvraagprocedure. In dit geval geeft het slachtoffer u op als gemachtigde op het aanvraagformulier.

  Voor het beoordelen van de aanvraag hebben wij vaak een aangifte nodig en vaak ook medische stukken over het letsel. U kunt het slachtoffer helpen bij het opvragen van deze stukken. Op het aanvraagformulier staat welke informatie wij nodig hebben voor de aanvraag.

  Slachtofferhulp Nederland biedt kosteloos emotionele, praktische en juridische hulp. Zij kunnen het slachtoffer ook helpen met het indienen van de aanvraag als dit u beter uitkomt.

  De aanvraag kan zowel per post als digitaal worden ingediend. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Aanvraag indienen.

 • Wilt u hulp geven bij het indienen van een bezwaarschrift?

  Bent u een medewerker van Slachtofferhulp Nederland, advocaat of een andere professionele rechtsbijstandsverlener? Dan kunt u de aanvrager helpen met het indienen van het bezwaarschrift als de aanvrager het niet eens is met onze beslissing. Ook kunt u als gemachtigde optreden in de bezwaarprocedure. In dit geval geeft de aanvrager dit aan in het bezwaarschrift.

  Voor het behandelen van het bezwaarschrift hebben wij een goede onderbouwing nodig waarom de aanvrager het niet eens is met de beslissing.

  Het bezwaarschrift kan zowel per post, digitaal of per beveiligde Zivver e-mail worden ingediend. Bekijk meer informatie over Bezwaar op de pagina Bezwaar, herziening en aanvullende aanvraag.

  Bezwaar indienen met Zivver

  • Klik op de knop E-mail via Zivver.
  • Vul in het scherm uw naam en e-mailadres in en klik op ‘volgende’.
  • Vul in het volgende scherm het e-mailadres: bezwaar@schadefonds.nl in en het onderwerp. Klik dan op ‘uitwisseling starten’
  • U ontvangt een e-mail met Zivver als afzender. Daarna kunt u berichten versturen, eventueel met bijlagen.
  E-mail via Zivver
 • Moet ik alle gegevens in het formulier invullen?

  Alle informatie waar wij naar vragen in het formulier hebben wij nodig voor de behandeling van de aanvraag. Als u (bewijs)stukken meestuurt waarin informatie staat waar wij naar vragen in het formulier, dan hoeft u dit niet in te vullen. Wij halen de informatie dan uit de stukken die u meestuurt.

 • Wij vragen u om informatie: waarom?

  Informatie van politie en OM
  Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij objectieve informatie nodig van politie of OM over het misdrijf. Wij kijken of we het aannemelijk vinden dat iemand slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf. Het gaat ons dus niet om waarheidsvinding.

  Centraal staat slachtofferschap, niet daderschap. De informatie van politie of OM moet ons voldoende inzicht geven over de aanleiding, toedracht en omstandigheden van het misdrijf. Deze stukken delen we niet met derden (ook niet met het slachtoffer), tenzij we hiervoor toestemming krijgen.

  Medische informatie van arts of behandelaar
  Daarnaast hebben wij ook medische informatie nodig van arts of behandelaar over het opgelopen psychisch en/of lichamelijk letsel van het slachtoffer. Dit is noodzakelijk om de hoogte van de uitkering te bepalen. Meer informatie hierover kunt u in onze letsellijst vinden.

 • Hoe kan ik veilig mailen naar het Schadefonds?

  Wilt u informatie op een veilige manier sturen naar het Schadefonds? Dat kan met Zivver, met dit systeem kan vertrouwelijke informatie versleuteld en beveiligd gedeeld worden via e-mail.

  Meer informatie