Menu

Veelgestelde vragen voor professionals

Wilt u een slachtoffer helpen met het indienen van een aanvraag? Of heeft u van het Schadefonds het verzoek gekregen tot informatie? Op deze pagina vindt u een antwoord op alle veelgestelde vragen van professionals.
Een vrouw telefoneert

Vragen voor professionals

 • Wanneer kan ik iemand doorverwijzen naar het Schadefonds?

  Slachtoffers van een gewelds- of seksueel misdrijf die hierdoor ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen, kunnen bij ons een aanvraag indienen. Dat geldt ook voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel en voor nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven.

  Houd er rekening mee dat er enkele voorwaarden gelden voor een tegemoetkoming voor een Slachtoffer, Nabestaande en Naaste.

  Meer informatie

 • Hoe hoog is de tegemoetkoming die het Schadefonds betaalt?

  De hoogte van uw tegemoetkoming hangt af van de lichamelijke of geestelijke problemen die het slachtoffer heeft. Dit noemen we ‘letsel’. We gebruiken daarvoor zes letselcategorieën. Welk bedrag wij betalen, hangt af van de letselcategorie die voor het slachtoffer geldt.

  In onze letsellijst ziet u welke letselcategorieën er zijn en welk bedrag erbij hoort. De aanvrager ontvangt van het Schadefonds een eenmalig geldbedrag. Dit bedrag is bedoeld als een financieel steuntje in de rug. De aanvrager ontvangt dus geen schadevergoeding of smartengeld.

 • Betaalt het Schadefonds alle schade van een gewelds- of seksueel misdrijf?

  Nee, het Schadefonds betaalt niet alle schade die u heeft geleden door het gewelds- of seksueel misdrijf.

  De tegemoetkoming van het Schadefonds is geen schadevergoeding of smartengeld. De tegemoetkoming is bedoeld als steuntje in de rug.

 • Is een aangifte nodig voor een tegemoetkoming van het Schadefonds?

  Nee, een aangifte is niet altijd nodig. Een slachtoffer kan dus ook een tegemoetkoming aanvragen zonder aangifte.

  Heeft het slachtoffer geen aangifte gedaan?

  Dan is het wel belangrijk dat het slachtoffer kan laten zien wat er is gebeurd. Wij hebben betrouwbare informatie nodig van iemand die niet betrokken was bij wat er is gebeurd.
  Soms is een melding bij de politie of een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming genoeg. Het is belangrijk dat hier genoeg informatie in staan over het misdrijf, de aanleiding en de omstandigheden.

  Meer informatie

 • Kan ik voor iemand anders een tegemoetkoming aanvragen?

  Ja, dat kan. Het slachtoffer kan u toestemming geven (machtigen) om de tegemoetkoming aan te vragen. U bent dan de gemachtigde. Als wij iets over de aanvraag willen vragen of vertellen, dan nemen wij contact op met u.

  Het slachtoffer kan u als gemachtigde op het aanvraagformulier invullen. Het slachtoffer moet wel zelf het formulier ondertekenen.

 • Kan ik een slachtoffer helpen bij het aanvragen van een tegemoetkoming?

  Ja, u kunt het slachtoffer helpen met het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van alle informatie die nodig is voor de aanvraag.

  Het slachtoffer kan u ook machtigen om de tegemoetkoming aan te vragen. In dit geval geeft het slachtoffer u op als gemachtigde op het aanvraagformulier.

 • Kan ik een slachtoffer helpen bij het indienen van een bezwaarschrift?

  Bent u een medewerker van Slachtofferhulp Nederland, een advocaat of een andere professionele rechtsbijstandsverlener? Dan kunt u het slachtoffer helpen met het indienen van een bezwaarschrift. Ook kunt u als gemachtigde optreden in de bezwaarprocedure. In dit geval geeft de aanvrager dit aan in het bezwaarschrift.

  Voor het behandelen van het bezwaarschrift hebben wij een goede onderbouwing nodig waarom de aanvrager het niet eens is met de beslissing.

  U kunt een bezwaarschrift indienen per post, via e-mail of via Zivver (beveiligde e-mail) indienen: meer informatie bezwaar, herziening en aanvullende aanvraag.

  E-mail via Zivver
 • Moet ik alle gegevens in het aanvraagformulier invullen?

  Ja, wij hebben al deze gegevens nodig om een aanvraag te beoordelen. Staan de gegevens in documenten die u meestuurt? Dan hoeft u deze gegevens niet in te vullen: wij halen de gegevens uit de documenten.

   

 • Het Schadefonds vraagt om informatie. Waarom?

  Voor de beoordeling van een aanvraag hebben wij objectieve informatie nodig van politie of Openbaar Ministerie over het misdrijf. Wij kijken of we het aannemelijk vinden dat iemand slachtoffer is geworden van een gewelds- of seksueel misdrijf.

  Daarnaast hebben wij medische informatie nodig van een arts of behandelaar over het opgelopen psychische of lichamelijke letsel van het slachtoffer.

 • Hoe kan ik veilig mailen naar het Schadefonds?

  Wilt u op een veilige manier informatie sturen naar ons? Dat kan met Zivver.

  U gebruikt Zivver om documenten of berichten veilig naar het Schadefonds te mailen. De informatie wordt extra goed beveiligd. Zivver werkt eenvoudig, slim en veilig.

  Meer informatie over informatie versturen met Zivver