Menu

Hulpverlening voor slachtoffers binnen de sport

Binnen de sportsector komen seksuele intimidatie en misbruik regelmatig voor. Het Centrum Veilige Sport Nederland (onderdeel van NOC*NSF) heeft met hulporganisaties zoals Slachtofferhulp Nederland, Centrum voor Seksueel Geweld en Perspectief Herstelbemiddeling afspraken gemaakt over doorverwijzing in de hulpverlening voor slachtoffers.
Een jong meisje in de gymzaal kijkt in de camera

Samenwerking Centrum Veilige Sport en het Schadefonds
Het Centrum Veilige Sport werkt ook samen met het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het centrum wijst slachtoffers van onder meer seksueel misbruik in de sport op het bestaan van het Schadefonds. Aanvragen die daaruit volgen, worden door het Schadefonds volgens de bestaande voorwaarden en richtlijnen in behandeling genomen.

Magazine
Wilt u weten wat u kunt doen voor slachtoffers in de sport? Het Schadefonds heeft voor professionals in de sport een online magazine samengesteld met meer informatie en achtergronden. Heeft u interesse in dit magazine, mail dan naar: info@schadefonds.nl.