Menu

Beleidsbundel

Om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het Schadefonds, moet de aanvraag voldoen aan alle voorwaarden uit de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. De wettelijke regels hebben wij uitgewerkt in onze beleidsbundel. In deze beleidsbundel kunt u lezen hoe het Schadefonds een aanvraag beoordeelt. Zo kunt u nagaan of de aanvraag in aanmerking komt voor een tegemoetkoming uit het Schadefonds.
Zittend aan tafel helpt een medewerkster een vrouw bij het indienen van een aanvraag.