Ik ben een professional

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor slachtoffers van geweldsmisdrijven, die hierdoor ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel opliepen. Ook zijn wij er voor nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict. Dat geldt ook voor naasten van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen.

Het Schadefonds is onderdeel van de overheid. Bij ons kunnen slachtoffers, nabestaanden en naasten een aanvraag indienen voor een eenmalige uitkering. Met dit geldbedrag geeft het Schadefonds erkenning aan slachtoffers van situaties die nooit hadden mogen gebeuren. Op deze manier willen we bijdragen aan het herstel van hun vertrouwen in de samenleving. Het bedrag dat wij uitkeren is belastingvrij en vrij te besteden.

Veel gestelde vragen

 • Vragen voor proffesionals
  • Wij vragen u om informatie: waarom?

   Informatie van politie en OM
   Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij objectieve informatie nodig van politie of OM over het misdrijf. Wij kijken of we het aannemelijk vinden dat iemand slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf. Het gaat ons dus niet om waarheidsvinding.

   Centraal staat slachtofferschap, niet daderschap. De informatie van politie of OM moet ons voldoende inzicht geven over de aanleiding, toedracht en omstandigheden van het misdrijf. Deze stukken delen we niet met derden (ook niet met het slachtoffer), tenzij we hiervoor toestemming krijgen.

   Meer informatie

   Medische informatie van arts of behandelaar
   Daarnaast hebben wij ook medische informatie nodig van arts of behandelaar over het opgelopen psychisch en/of lichamelijk letsel van het slachtoffer. Dit is noodzakelijk om de hoogte van de uitkering te bepalen. Meer informatie hierover kunt u in onze letsellijst vinden, onderaan deze pagina.

   Meer informatie

  • Wanneer kunt u iemand doorverwijzen naar het Schadefonds?

   Er zijn een aantal voorwaarden waar een slachtoffer of nabestaande aan moet voldoen. Informatie hierover vindt u op de pagina slachtoffer of nabestaande.

   Slachtoffers van geweldsmisdrijven die hierdoor ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel hebben opgelopen, kunnen bij ons een aanvraag indienen. Ook nabestaanden van moord, doodslag of dood door schuld, kunnen bij ons een aanvraag indienen.

   Meer informatie

  • Wilt u hulp geven bij het indienen van een bezwaarschrift?

   U kunt het slachtoffer helpen met het indienen van het bezwaarschrift als het slachtoffer het niet eens is met onze beslissing. Ook kunt u als gemachtigde optreden in de bezwaarprocedure. In dit geval geeft het slachtoffer dit aan in het bezwaarschrift.

   Voor het behandelen van het bezwaarschrift hebben wij een goede onderbouwing nodig waarom het slachtoffer het niet eens is met de beslissing.

   Het bezwaarschrift kan zowel per post als digitaal worden ingediend.

   Meer informatie

  • Wilt u hulp geven bij het indienen van de aanvraag?

   U kunt het slachtoffer helpen met het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van de benodigde informatie. Ook kunt u als gemachtigde optreden in de aanvraagprocedure. In dit geval geeft het slachtoffer u op als gemachtigde op het aanvraagformulier.

   Voor het beoordelen van de aanvraag hebben wij een aangifte nodig en vaak ook medische stukken over het letsel. U kunt het slachtoffer helpen bij het opvragen van deze stukken. Op het aanvraagformulier staat welke informatie wij nodig hebben voor de aanvraag.

   Slachtofferhulp Nederland biedt kosteloos emotionele, praktische en juridische hulp. Zij kunnen het slachtoffer ook helpen met het indienen van de aanvraag als dit u beter uitkomt.

   De aanvraag kan zowel per post als digitaal worden ingediend. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Aanvraag.

  • Kan ik voor iemand anders een aanvraag indienen?

   U kunt als gemachtigde een aanvraag bij ons indienen voor iemand anders. In dat geval geeft het slachtoffer u op als gemachtigde op het aanvraagformulier. Het slachtoffer moet zelf het formulier ondertekenen. Dit kan alleen als de aanvraag per post wordt ingediend, in het digitale formulier is deze keuze er nog niet. Als u als gemachtigde optreedt, gaat alle communicatie met het Schadefonds via u.

   Het slachtoffer kan u ook na het indienen van de aanvraag nog opgeven als gemachtigde. Dan moet het slachtoffer een brief naar ons sturen waarin hij of zij aangeeft u te machtigen voor de aanvraag met daarin uw naam en contactgegevens. Het slachtoffer moet deze brief ondertekenen.

   Meer informatie

Nader kennismaken?

h
h
h
Voorlichting op locatie

Wij komen graag langs bij professionals die werken met slachtoffers van geweldsmisdrijven. Tijdens een – verder kosteloze – voorlichting vertellen wij hulpverleners bij geweldsmisdrijven hoe het Schadefonds kan bijdragen aan het herstel van uw cliënt of patiënt.

Plan hier een voorlichting in