Menu

Aanvragen geweldsmisdrijven

In 2023 deden 10.756 slachtoffers een aanvraag bij het Schadefonds. We beslisten op 11.819 aanvragen, dit aantal beslissingen is hoger dan in 2022. Dit is een mooie prestatie omdat in 2023 medewerkers uit het reguliere proces ook werkten aan de Tijdelijke regeling. In totaal keerden we 23,6 miljoen euro uit. De gemiddelde tegemoetkoming is 4.161 euro per slachtoffer. In gemiddeld 15 weken ontvingen slachtoffers een beslissing op hun aanvraag.

Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg

Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 konden aanvragen worden ingediend voor de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming slachtoffers geweld in de jeugdzorg. In twee jaar ontving het Schadefonds 27.454 aanvragen en keerden we 111,5 miljoen euro uit. In 2021 en 2022 hebben we extra menskracht aangetrokken en werkprocessen aangepast. Door het hoge aantal aanvragen hadden we ook 2023 nodig om op alle aanvragen een beslissing te nemen. In 2024 werken we nog aan de afhandeling en administratie van een enkele aanvraag, klachten en herzieningen. Verder lopen er nog enkele bezwaar- en (hoger) beroepszaken.

Dilemma’s, beleid en samenwerking

In de stand van de uitvoering gaan we in op een nieuw dilemma: Wet seksuele misdrijven. Ook leggen we uit hoe het nu is met de eerder genoemde dilemma’s. Verder delen we informatie over beleidsonderwerpen, bijvoorbeeld aanvragerbejegening en onderzoek naar de gevolgen van slachtofferschap. Daarnaast vertellen we over onze samenwerking met verschillende ketenpartners. Tot slot kijken we naar wat er in 2024 gaat gebeuren.

Lees het jaarverslag 2023