Hoe ontstond de samenwerking met het Schadefonds?

“We vonden het vreemd dat er zo weinig aanvragen van jeugdigen werden ingediend bij het Schadefonds. Daarom begonnen we met het organiseren van voorlichtingen voor onze medewerkers, maar die bleken niet tot meer aanvragen te leiden. Toen besloten we samen met het Schadefonds om met stagiairs te gaan werken, die ons gericht konden helpen met het indienen van aanvragen voor – om te beginnen – onze voogdijkinderen.”

Wat was de taak van de stagiaires?

“We werkten met twee stagiairs: een studente Rechten bij het Schadefonds en een student Sociaal Juridische Dienstverlening bij ons. Onze stagiair liep alle dossiers na en maakte een selectie van kanshebbende zaken. Hij diende ook de aanvraag in, samen met de jeugdbeschermer in kwestie. De stagiaire bij het Schadefonds was zijn aanspreekpunt. Zij hield hem op de hoogte van de voortgang van de aanvraag, hoe lang het zou duren, of er nog informatie nodig was, enzovoorts.”

Wat leverde deze manier van werken op?

“In totaal zijn er ongeveer 40 aanvragen ingediend. Deze zijn op één na allemaal toegekend. Tot nu toe is er een bedrag van meer dan een ton uitgekeerd aan onze voogdijkinderen. En dan zijn er nog een stuk of vijftien aanvragen in behandeling. Ik had er niet op gerekend dat het zo’n succes zou worden, maar natuurlijk wel op gehoopt.”

 

Tot nu toe is er een bedrag van meer dan een ton uitgekeerd aan onze voogdijkinderen

 

Het geheim van dit succes?

“Beide stagiairs vormden een soort brug tussen Jeugdbescherming en het Schadefonds, ze kenden elkaars taal en begrepen elkaars organisatie. Ook stak onze stagiair veel tijd in contact leggen met onze medewerkers: hij sprak met alle jeugdbeschermers over hun werk en wat hijzelf deed. Die verbinding met de professionals was heel belangrijk, want via hem leerde ze gaandeweg het Schadefonds kennen. Na de eerste successen werden de jeugdbeschermers ook steeds enthousiaster. Het Schadefonds leeft nu echt onder hen.”

Wat betekent de uitkering voor de jeugdigen zelf?

“Onze medewerkers doen hun uiterste best om de kinderen voor te bereiden op hun stap naar volwassenheid. De uitkering van het Schadefonds ondersteunt dit proces. Veel voogdijkinderen stappen met een achterstand de wereld in: een uitkering van het Schadefonds maakt het mogelijk om een opleiding of therapie te volgen. En vergeet niet de erkenning voor wat hen is overkomen in hun jeugd: dat geeft ook steun.”

Is dit ook iets voor andere organisaties in de jeugdbescherming?

“Ik kan iedereen binnen ons vak aanraden om stagiairs op deze manier in te zetten. Het is een eenvoudige werkconstructie, die je eigen medewerkers bijna niet belast maar prachtige resultaten oplevert. Ik vind dat samenwerking met het Schadefonds hoge prioriteit verdient binnen de jeugdbescherming. Het ligt volkomen in lijn met onze maatschappelijke opdracht om ons optimaal in te spannen voor deze kinderen.”

Als het Schadefonds een uitkering toekent aan jeugdigen onder de 18 jaar, wordt 20% van het bedrag overgemaakt naar de rekening van een wettelijke ouder of vertegenwoordiger van het kind. De overige 80% van het bedrag komt op een aparte rekening te staan. Vanaf hun 18e jaar kunnen zij zelf over deze rekening beschikken.