Menu

Wie komt er (voor nu) in aanmerking?

Op basis van de informatie die er nu is komen de volgende personen in aanmerking voor een tegemoetkoming:

  1. Nabestaanden van de slachtoffers die zijn overleden door het geweld dat de verdachte pleegde op de twee plaatsen waar het geweld gebeurde, of onderweg daarnaartoe of daarvandaan.
  2. Slachtoffers die op de twee plaatsen waar het geweld gebeurde of onderweg daarnaartoe of daarvandaan rechtstreeks zijn bedreigd met een (vuur)wapen door de verdachte.
  3. Slachtoffers die op een andere manier ernstig psychisch (geestelijk) of lichamelijk letsel opliepen door geweld gepleegd door de verdachte.
  4. Waarnemers van het geweld dat de verdachte pleegde.
  5. Personen die onverwacht en direct geconfronteerd werden met de gevolgen van het geweld door de verdachte en daardoor ernstig psychisch (geestelijk) letsel opliepen.
  6. Burgerhulpverleners en professionele hulpverleners die zorgden voor gewonde slachtoffers en/of eerste hulp verleenden en daardoor ernstig psychisch (geestelijk) letsel opliepen.
Politieonderzoek

Het politieonderzoek loopt nog. Dit betekent dat wij nu nog geen compleet beeld hebben van de gebeurtenissen. Zoals de brandstichtingen en of mensen hierdoor in levensgevaar waren. En het is onduidelijk wat de looproute van de verdachte was en wat hij precies deed. Zodra we hier meer over weten, kan de groep personen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming misschien worden uitgebreid.

Wie komt niet in aanmerking?

Voor personen van wie het kantoor, de onderwijs locatie of de ziekenhuisafdeling werd ontruimd of die de locatie tijdelijk niet mochten verlaten, was dit ook een heftige ervaring. Alleen komen zij niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Zij worden niet gezien als slachtoffer.

Voorwaarden

Wat is nodig om een aanvraag te doen?

Om een aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij meestal een (getuige)verklaring nodig die is afgelegd bij de politie. Dit is niet nodig voor nabestaanden, omdat de overleden slachtoffers bekend zijn.

Nabestaanden moeten wel bewijzen dat zij binnen de kring der gerechtigden (personen die in aanmerking kunnen komen) van het Schadefonds vallen. Meer informatie en uitleg leest u op pagina 11 van onze Beleidsbundel.

Welke voorwaarden gelden nog meer?

Voor waarnemers, personen die onverwacht en direct geconfronteerd werden met de gevolgen van het geweld, burgerhulpverleners en professionele hulpverleners (groepen 4, 5 en 6) geldt als voorwaarde dat ze moeten bewijzen dat ze ernstig psychisch letsel hebben. Een gekwalificeerde behandelaar kan dit bevestigen.

Aanvraag

Wanneer heeft het zin om een aanvraag te doen?

Omdat het politieonderzoek nog loopt en er nog weinig informatie bekend is, zijn (getuigen)verklaringen waarschijnlijk nog niet beschikbaar bij de politie. Ook hebben de groepen 4, 5 en 6 waarschijnlijk nog geen medische informatie van een gekwalificeerde behandelaar over hun psychische letsel. Deze informatie hebben wij nodig om een aanvraag zorgvuldig en goed te kunnen beoordelen. Daarom raden wij aan te wachten met het doen van een aanvraag totdat deze informatie wel beschikbaar is. Dit kan nog een aantal maanden duren.

Aanvraag doen binnen tien jaar

Slachtoffers en naasten moeten een aanvraag doen binnen tien jaar na de dag waarop het geweldsmisdrijf is gepleegd. Voor een nabestaande begint deze periode op de dag van het overlijden van het slachtoffer. Voor slachtoffers jonger dan 18 jaar, begint het tellen van deze tien jaar vanaf de dag dat het slachtoffer 18 jaar wordt. Dit geld ook voor nabestaanden en naasten jonger dan 18 jaar.

Een tegemoetkoming aanvragen 

Contact

Bel ons als u vragen heeft

Ons telefoonnummer is 070 – 414 20 00. U kunt ons bellen van maandag tot en met donderdag:

  • tussen 10.00 en 13.00 uur
  • tussen 14.00 en 16.00 uur.

U kunt ook het contactformulierinvullen. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag?

Of wilt u graag praten over wat er is gebeurd? Bel dan naar Slachtofferhulp Nederland. 0900-0101 of kijk op de website
www.slachtofferhulp.nl

Heeft u hulp nodig?

Verschillende organisaties helpen u graag. Klik op het logo om hun website te bekijken.