Menu

Iemand is overleden door een misdrijf met geweld. Of door zeer onvoorzichtig gedrag van iemand anders. U bent nabestaande als u:

  • echtgenoot of (geregistreerd) partner van het slachtoffer bent
  • een ouder, kind, (half)broer of (half)zus van het slachtoffer bent
  • een ander familielid bent dat leefde van de inkomsten van het slachtoffer
  • adoptie- of pleegouder/kind van het slachtoffer bent en leefde van de inkomsten van het slachtoffer
  • iemand anders bent die in hetzelfde gezin woonde als het slachtoffer of leefde van de inkomsten van het slachtoffer