Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U kunt de voorwaarden op deze pagina bekijken.

Belangrijk om te weten:

 • We nemen nooit contact op met de dader.
 • Er hoeft geen sprake te zijn van een rechtszaak of veroordeling, er moet wel een politieonderzoek zijn.
 • We kunnen helpen met verzamelen van informatie bij bijv. de politie of het Openbaar Ministerie.

Voorwaarden voor een aanvraag

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waar uw aanvraag aan moet voldoen.

 • 1. U bent nabestaande

  U kunt een aanvraag bij ons indienen als nabestaande als uw echtgenoot, (geregistreerd) partner, ouder, kind, broer of zus is overleden door geweld of dood door schulddelict.

  Let op:
  Bent u een echtgenoot, (geregistreerd) partner, ouder of kind van een verkeersslachtoffer dat door een ongeval met een motorrijtuig (zoals een auto) overleed? En vond dit ongeluk plaats op of na 1 januari 2019? Dan heeft u bijna altijd recht op een schadevergoeding voor affectieschade. U kunt deze schadevergoeding krijgen van de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker of van het Waarborgfonds Motorverkeer. Het Schadefonds raadt daarom aan de schade eerst te verhalen bij de verzekeringsmaatschappij of het Waarborgfonds.

  Bent u een broer of zus van een verkeersslachtoffer dat door een ongeval met een motorrijtuig (zoals een auto) overleed? Dan kunt u wel een uitkering van het Schadefonds krijgen. U kunt als broer of zus namelijk geen schadevergoeding voor affectieschade van de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker of het Waarborgfonds Motorverkeer krijgen.

 • 2a. Het slachtoffer is overleden door een opzettelijk geweldsmisdrijf

  U kunt als nabestaande een aanvraag indienen als het slachtoffer is overleden door een zogenaamd opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf betekent dat er met opzet geweld is gebruikt, zoals moord en doodslag.

  Ongelukken vallen hier niet onder. Een voorbeeld: iemand loopt in zijn of haar haast tegen het slachtoffer aan. Hierdoor valt hij of zij ongelukkig en overlijdt. Dan is dat een ongeluk, geen opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf.

 • 2b. Het slachtoffer is overleden door een dood door schulddelict

  U kunt als nabestaande een aanvraag indienen als het slachtoffer is overleden door een zogeheten dood door schulddelict. Bij ons komen nabestaanden in aanmerking die hun naaste zijn verloren door:

  • dood door schuld in het verkeer
  • dood door schuld in algemene zin

   

  Bij schuld in verkeerszaken (zoals bedoeld in artikel 6 Wegenverkeerswet 1994) gaat het om het gedrag van de verdachte. Een enkele overtreding is vaak niet voldoende om te spreken van schuld. Bijvoorbeeld: als er geen voorrang is gegeven is dat vaak niet voldoende om te spreken van schuld. Wanneer de verdachte ook nog veel te hard reed en/of alcohol dronk, is er sneller sprake van dood door schuld.

  Bij schuld in algemene zin (zoals bedoeld in artikel 307 Wetboek van Strafrecht) gaat het om het gedrag van de verdachte en de gebeurtenis en de omstandigheden. Voorbeelden van schuld in algemene zin kunnen zijn:

  • een koolstofmonoxidevergiftiging
  • ongelukken met vuurwapens
  • medische fouten

   

  Echte ongelukken zijn niet voldoende om te spreken van dood door schuld. Bij dood door schuld moet het gaan om onvoorzichtig gedrag: de verdachte kon weten dat er iets fout zou kunnen gaan, maar hij ging er toch mee door.

 • 3. Het geweldsmisdrijf of dood door schulddelict vond plaats in Nederland

  Het geweldsmisdrijf of dood door schulddelict moet in Nederland zijn gebeurd. Ook als het aan boord van een Nederlands schip of vliegtuig plaatsvond, kunt u bij ons terecht. Daarnaast is het sinds april 2019 mogelijk om voor geweldsmisdrijven en dood door schulddelicten in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een aanvraag in te dienen. Woonde het slachtoffer niet in Nederland, maar is hij of zij hier wel door het geweldsmisdrijf of dood door schulddelict overleden? Ook dan kunt u een aanvraag bij ons indienen.

  Bent u nabestaande van een slachtoffer die is omgekomen door een misdrijf op of na 1 januari 2006 in één van de EU-landen?
  Dan kunt u via het Schadefonds een aanvraag indienen voor een uitkering uit het schadefonds van het land waar het misdrijf plaatsvond.

  Wij zorgen voor vertaling en sturen de aanvraag door aan de instantie in dat land. Op de beslissing over een uitkering hebben wij geen invloed. Ieder land heeft namelijk zijn eigen regels en procedures.

  Deze EU-landen hebben een schadefonds: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

 • 4. U of het slachtoffer had geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

  U kunt alleen een eenmalige uitkering van ons krijgen als u of het slachtoffer niet schuldig was aan het misdrijf. Wij kijken namelijk ook naar uw rol en de rol van het slachtoffer bij wat er gebeurd is. Als u of het slachtoffer een aandeel had in het geweldsmisdrijf is het mogelijk dat u geen uitkering krijgt. Voorbeelden zijn:

  • als u of het slachtoffer als eerste geweld heeft gebruikt
  • als u en/of het slachtoffer zich bezighield met criminele activiteiten (zoals de handel in drugs)

Snel weten of een aanvraag zinvol is?

Beantwoord de vragen hieronder. U krijgt meteen een indicatie of het indienen van een aanvraag in uw geval wel of niet zinvol lijkt.