Ik heb een naaste verloren

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor mensen die hun naaste zijn verloren door geweld of door een dood door schulddelict.

Wij zijn onderdeel van de overheid. Bij ons kunt u als nabestaande een aanvraag indienen voor een eenmalige uitkering. Met dit geldbedrag geeft het Schadefonds erkenning aan slachtoffers van situaties die nooit hadden mogen gebeuren. Op deze manier willen we bijdragen aan het herstel van uw vertrouwen in de samenleving. Het bedrag is belastingvrij en te besteden waaraan u wilt.

Belangrijk om te weten:

 • We nemen nooit contact op met de dader.
 • Er hoeft geen sprake te zijn van een rechtszaak of veroordeling, er moet wel een politieonderzoek zijn.
 • We kunnen helpen met verzamelen van informatie bij bijv. de politie of het Openbaar Ministerie.

Portret van een nabestaande van een geweldsmisdrijf

Wanneer ben ik een nabestaande?

U bent voor het Schadefonds een nabestaande als u uw echtgenoot, (geregistreerd) partner, ouder, kind, broer of zus bent verloren door geweld (bijv. moord of doodslag) of een dood door schulddelict.

Bent u naaste van een slachtoffer dat ernstige en blijvende lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) opliep door een geweldsmisdrijf? Bekijk hier of u een uitkering kunt krijgen.

Snel weten of een aanvraag zinvol is?

Beantwoord deze vraag hieronder en de vraag die erna verschijnt. U krijgt meteen een advies of een aanvraag indienen in uw geval wel of niet zinvol lijkt.

Voorwaarden

Lees hieronder aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.

 • 1. U bent nabestaande

  U kunt een aanvraag bij ons indienen als nabestaande als uw echtgenoot, (geregistreerd) partner, ouder, kind, broer of zus is overleden door geweld of dood door schulddelict.

  Let op:
  Bent u een echtgenoot, (geregistreerd) partner, ouder of kind van een verkeersslachtoffer dat door een ongeval met een motorrijtuig (zoals een auto) overleed? En vond dit ongeluk plaats op of na 1 januari 2019? Dan heeft u bijna altijd recht op een schadevergoeding voor affectieschade. U kunt deze schadevergoeding krijgen van de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker of van het Waarborgfonds Motorverkeer. Het Schadefonds raadt daarom aan de schade eerst te verhalen bij de verzekeringsmaatschappij of het Waarborgfonds.

  Bent u een broer of zus van een verkeersslachtoffer dat door een ongeval met een motorrijtuig (zoals een auto) overleed? Dan kunt u wel een uitkering van het Schadefonds krijgen. U kunt als broer of zus namelijk geen schadevergoeding voor affectieschade van de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker of het Waarborgfonds Motorverkeer krijgen.

 • 2a. Het slachtoffer is overleden door een opzettelijk geweldsmisdrijf

  U kunt als nabestaande een aanvraag indienen als het slachtoffer is overleden door een zogenaamd opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf betekent dat er met opzet geweld is gebruikt, zoals moord en doodslag.

  Ongelukken vallen hier niet onder. Een voorbeeld: iemand loopt in zijn of haar haast tegen het slachtoffer aan. Hierdoor valt hij of zij ongelukkig en overlijdt. Dan is dat een ongeluk, geen opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf.

 • 2b. Het slachtoffer is overleden door een dood door schulddelict

  U kunt als nabestaande een aanvraag indienen als het slachtoffer is overleden door een zogeheten dood door schulddelict. Bij ons komen nabestaanden in aanmerking die hun naaste zijn verloren door:

  • dood door schuld in het verkeer
  • dood door schuld in algemene zin

   

  Bij schuld in verkeerszaken (zoals bedoeld in artikel 6 Wegenverkeerswet 1994) gaat het om het gedrag van de verdachte. Een enkele overtreding is vaak niet voldoende om te spreken van schuld. Bijvoorbeeld: als er geen voorrang is gegeven is dat vaak niet voldoende om te spreken van schuld. Wanneer de verdachte ook nog veel te hard reed en/of alcohol dronk, is er sneller sprake van dood door schuld.

  Bij schuld in algemene zin (zoals bedoeld in artikel 307 Wetboek van Strafrecht) gaat het om het gedrag van de verdachte en de gebeurtenis en de omstandigheden. Voorbeelden van schuld in algemene zin kunnen zijn:

  • een koolstofmonoxidevergiftiging
  • ongelukken met vuurwapens
  • medische fouten

   

  Echte ongelukken zijn niet voldoende om te spreken van dood door schuld. Bij dood door schuld moet het gaan om onvoorzichtig gedrag: de verdachte kon weten dat er iets fout zou kunnen gaan, maar hij ging er toch mee door.

 • 3. Het geweldsmisdrijf of dood door schulddelict vond plaats in Nederland

  Het geweldsmisdrijf of dood door schulddelict moet in Nederland zijn gebeurd. Als het aan boord van een Nederlands schip of vliegtuig is gebeurd, dan kunt u ook bij ons terecht. Woonde het slachtoffer niet in Nederland, maar is hier wel door het geweldsmisdrijf of dood door schulddelict overleden, dan kunt u ook een aanvraag bij ons indienen.

  Voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) kunnen wij naar verwachting in de loop van 2019 aanvragen in behandeling gaan nemen.

  Bent u nabestaande van een slachtoffer die is omgekomen door een misdrijf op of na 1 januari 2006 in één van de EU-landen? Dan kunt u via het Schadefonds een aanvraag indienen voor een uitkering uit het schadefonds van het land waar het misdrijf plaatsvond.

  Wij zorgen voor vertaling en sturen de aanvraag door aan de instantie in dat land. Op de beslissing over een uitkering hebben wij geen invloed. Ieder land heeft namelijk zijn eigen regels en procedures.

  Deze EU-landen hebben een schadefonds: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

 • 4. U of het slachtoffer had geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

  U kunt alleen een eenmalige uitkering van ons krijgen als u of het slachtoffer niet schuldig was aan het misdrijf. Wij kijken namelijk ook naar uw rol en de rol van het slachtoffer bij wat er gebeurd is. Als u of het slachtoffer een aandeel had in het geweldsmisdrijf is het mogelijk dat u geen uitkering krijgt. Voorbeelden zijn:

  • als u of het slachtoffer als eerste geweld heeft gebruikt
  • als u en/of het slachtoffer zich bezighield met criminele activiteiten (zoals de handel in drugs)

 • 5. Schade niet op andere manier vergoed

  U krijgt alleen een uitkering van ons als de schade niet is vergoed door de dader of een verzekeringsmaatschappij. In sommige gevallen heeft u bijna altijd recht op een schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij. Hierover leest u meer onder voorwaarde 1.

  U kunt wel bij ons terecht als u nog niet weet of u geld van anderen gaat ontvangen. Als u uiteindelijk toch geld krijgt van de dader of de verzekeringsmaatschappij, kan het zijn dat u de uitkering van het Schadefonds moet terugbetalen.

  Het Schadefonds kan ook bij haar beslissing al rekening houden met de vergoeding die de dader of verzekeringsmaatschappij u moet betalen. Dan hoeft u onze uitkering niet achteraf terug te betalen.

 • 6. Termijn voor het indienen van de aanvraag

  Uw aanvraag moet binnen tien jaar na het overlijden van uw naaste bij ons zijn ingediend. Als een aanvraag later wordt ingediend, dan moet u hiervoor een goede reden opgeven. Een te laat ingediende aanvraag kunnen we alsnog in behandeling nemen als u bijvoorbeeld:

  • ernstige psychische klachten had
  • u nog niet op de hoogte was van het bestaan van het Schadefonds
  • als u eerst de afloop van de strafzaak wilde afwachten

   

  Het is niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict dat voor 1 januari 1973 heeft plaatsgevonden.

  Let op! Hoe langer het geleden is dat het misdrijf plaatsvond, hoe lastiger het is om gegevens van bijvoorbeeld de politie te achterhalen. Deze informatie hebben wij wel nodig voor de beoordeling van uw aanvraag. Daardoor is de kans aanwezig dat u geen uitkering krijgt als er geen gegevens meer beschikbaar zijn om uw aanvraag te beoordelen.

Ik voldoe aan de voorwaarden

Ik wil een aanvraag indienen

Lees hier alles over aanvragen

Lees alles over aanvragen