Menu

Slachtoffers kunnen in meer gevallen aangifte doen van een seksueel misdrijf bij de politie. De nieuwe wet heeft ook gevolgen voor de manier waarop het Schadefonds Geweldsmisdrijven aanvragen beoordeelt. Welke gevolgen dat zijn, leggen we hieronder uit.

Ontbrekende wil

Bovenop wat al strafbaar was, stelt de nieuwe wet ook situaties strafbaar waarin sprake is van seksueel contact tegen de wil (‘ontbrekende wil’) van de betrokkenen. Iemand is met deze wet al strafbaar als hij of zij wist (opzetverkrachting of opzetaanranding) of had kunnen weten (schuldverkrachting of schuldaanranding) dat de ander geen seksueel contact wilde.

Om van verkrachting of aanranding te kunnen spreken is het dus niet langer noodzakelijk voor de beoordeling van het Schadefonds dat sprake is van dwang, geweld of bedreiging met geweld. Dit geldt voor verkrachtingen en aanrandingen die zijn gepleegd op of na 1 juli 2024. Dit betekent dat het Schadefonds in gevallen van verkrachting en aanranding gepleegd op of na 1 juli 2024 beoordeelt of er sprake is van een ontbrekende wil.

Als iemand slachtoffer werd van een seksueel misdrijf dat vóór 1 juli 2024 gebeurde, dan beoordeelt het Schadefonds een aanvraag volgens de wetgeving die gold vóór 1 juli 2024. Het Schadefonds heeft bij alle aanvragen voldoende betrouwbare informatie nodig waaruit blijkt dat het om een misdrijf ging. Voorbeelden hiervan zijn een aangifte, een melding of een gesprek bij de politie. Medische informatie alleen niet voldoende omdat het Schadefonds moet kunnen vaststellen dat het om een misdrijf ging.

Sexchatting en seksuele intimidatie

Het is sinds 1 juli 2024 ook strafbaar om seksueel getinte berichten aan kinderen te sturen (sexchatting). Het is in beperkte omstandigheden mogelijk om hiervoor een aanvraag bij het Schadefonds in te dienen.

Ook stelt de wet stelt per 1 juli 2024 ook seksuele intimidatie strafbaar. Dat kan op straat zijn, maar ook op openbare websites of sociale media. De wetgever heeft bepaald dat dit wordt aangemerkt als een overtreding en niet als een misdrijf. Slachtoffers van seksuele intimidatie kunnen daarom hiervoor geen aanvraag bij het Schadefonds indienen.

Lees meer over de Wet seksuele misdrijven op de website van de rijksoverheid: Nieuwe Wet seksuele misdrijven van kracht | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Aangepaste beleidsbundel en letsellijst

Het Schadefonds heeft haar beleid en werkzaamheden aangepast op de nieuwe Wet seksuele misdrijven. Bekijk hiervoor het nieuwsbericht over de aangepaste beleidsbundel en letsellijst. Ook staan er veelgestelde vragen op onze website over de nieuwe wet.

Bent u slachtoffer van een seksueel misdrijf en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven vul dan de korte vragenlijst (Quickscan) in op de website.

Bekijk hier de uitlegvideo over de Nieuwe Wet seksuele misdrijven: