Menu

Belangrijk om te weten

 • We nemen nooit contact op met de dader
 • Vaak hoeft er geen sprake te zijn van een rechtszaak of veroordeling
 • We kunnen helpen met verzamelen van informatie bij bijvoorbeeld de politie of het Openbaar Ministerie

Voorwaarden voor slachtoffers

 • 1. U bent slachtoffer van een geweldsmisdrijf met opzet

  Het gaat om een geweldsmisdrijf met opzet. Dat betekent dat de dader expres geweld heeft gebruikt tegen u. Of de dader heeft expres met geweld gedreigd. Denk bijvoorbeeld aan:

  • mishandeling
  • diefstal met geweld
  • verkrachting
  • doodslag

  Het gaat dus niet om ongelukken. Een voorbeeld: iemand met haast loopt tegen u aan. U valt en breekt een been. Dat is een ongeluk, geen geweldsmisdrijf met opzet.

 • 2. U heeft ernstig letsel door het misdrijf

  U heeft lichamelijke of geestelijke problemen door het gewelds- of seksueel misdrijf. Dit noemen wij ‘letsel’. Wij vinden lichamelijk of geestelijk letsel ernstig als:

  • u daarvoor meerdere keren naar het ziekenhuis of een speciale arts bent geweest
  • het erg lang duurt voordat u weer beter bent
  • u helemaal niet meer beter wordt.

  U heeft bijvoorbeeld:

  • een gebroken arm of been
  • een oog verloren
  • een depressie of een angststoornis

  Wij hebben medische papieren nodig waarin informatie staat over uw lichamelijk of geestelijk letsel. Bijvoorbeeld een brief, behandelplan of foto’s.

   

 • 3. Het gewelds- of seksueel misdrijf gebeurde in Nederland

  Het gewelds- of seksueel misdrijf gebeurde in Nederland. Of in een Nederlands vliegtuig, of op een Nederlandse boot.

  U kunt ook een tegemoetkoming aanvragen als u:

  • slachtoffer was van een gewelds- of seksueel misdrijf in Carabisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) op of na 1 januari 2017
  • niet in Nederland woont, maar wel hier slachtoffer was van een gewelds- of seksueel misdrijf.

  Was u slachtoffer van een gewelds- of seksueel misdrijf in een EU-land?

  Dan kunt u via het Schadefonds een uitkering aanvragen uit het schadefonds van het land waar u slachtoffer was. Dit kan alleen als dat op of na 1 januari 2006 was.

 • 4. U heeft geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

  Wij kijken naar uw eigen rol bij het misdrijf. Bijvoorbeeld:

  • Heeft u als eerste geweld gebruikt?
  • Heeft u de ander uitgedaagd?
  • Deed u mee aan een criminele activiteit, zoals drugshandel?

  Dan krijgt u misschien geen tegemoetkoming, of een lager bedrag.

 • 5. U krijgt geen vergoeding voor uw schade van de dader of van een verzekering

  U krijgt alleen een tegemoetkoming van ons, als u geen vergoeding krijgt van de dader of van een verzekering.

  Goed om te weten:

  • Weet u nog niet of u een vergoeding krijgt van de dader of een verzekering? Dan kunt u gerust bij ons een tegemoetkoming aanvragen.
  • Heeft u van ons een tegemoetkoming gekregen? En krijgt u daarna toch een schadevergoeding van de dader of een verzekering? Dan moet u meestal (een deel van) onze tegemoetkoming terugbetalen.
  • Wij kunnen de vergoeding die de dader aan u moet betalen al meetellen bij uw aanvraag. Dan hoeft u onze tegemoetkoming niet achteraf terug te betalen.
 • 6. U dient de aanvraag binnen tien jaar in

  Uw aanvraag moet binnen tien jaar na het gewelds- of seksueel misdrijf bij ons binnen zijn. Aanvragen die later worden ingediend, kunnen wij alleen behandelen wanneer u hier een goede reden voor opgeeft. Het is nooit mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een gewelds- of seksueel misdrijf dat voor 1 januari 1973 heeft plaatsgevonden.

  Let op: Hoe langer het geleden is dat het misdrijf plaatsvond, hoe lastiger het is om gegevens van bijvoorbeeld de politie te achterhalen. Deze informatie hebben wij wel nodig voor de beoordeling van uw aanvraag. Daardoor is de kans aanwezig dat u bij een late aanvraag geen uitkering krijgt.

Voorwaarden voor nabestaanden

 • 1. U bent nabestaande

  U kunt als nabestaande een tegemoetkoming aanvragen als uw naaste is overleden door een gewelds- of seksueel misdrijf. Of door zeer onvoorzichtig gedrag van iemand anders.

 • 2a. Het slachtoffer is overleden door een geweldsmisdrijf met opzet

  Het slachtoffer is overleden door een geweldsmisdrijf met opzet. Dat betekent dat de dader expres geweld heeft gebruikt tegen het slachtoffer, zoals bij moord of doodslag.

  Het gaat dus niet om ongelukken. Een voorbeeld: iemand met haast loopt tegen het slachtoffer aan. Het slachtoffer valt ongelukkig en overlijdt. Dat is een ongeluk, geen geweldsmisdrijf met opzet.

 • 2b. Het slachtoffer is overleden door de schuld van iemand anders (dood door schuld)

  Uw naaste is overleden door de schuld van iemand anders. Maar het gebeurde niet met opzet (dood door schuld).

  Er zijn twee soorten dood door schuld:

  • dood door schuld in het verkeer
  • dood door schuld in het algemeen
 • 3. Het geweldsmisdrijf of dood door schulddelict gebeurde in Nederland

  Het geweldsmisdrijf of dood door schuld gebeurde in Nederland. Of in een Nederlands vliegtuig, of op een Nederlandse boot.

  U kunt ook een tegemoetkoming aanvragen als het slachtoffer:

  • overleed door een geweldsmisdrijf of dood door schuld in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) op of na 1 januari 2017
  • niet in Nederland woont, maar wel hier overleden is door een geweldsmisdrijf (of dood door schuld).

  Was uw familielid slachtoffer van een geweldsmisdrijf in een EU-land?

  Dan kunt u via het Schadefonds een uitkering aanvragen uit het schadefonds van het land waar u slachtoffer was. Dit kan alleen als dat op of na 1 januari 2006 was.

 • 4. U of het slachtoffer had geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

  Wij kijken naar uw eigen rol en die van het slachtoffer bij het misdrijf. Bijvoorbeeld:

  • Heeft u of het slachtoffer als eerste geweld gebruikt?
  • Heeft u of het slachtoffer de ander uitgedaagd?
  • Deed u of het slachtoffer mee aan een criminele activiteit, zoals drugshandel?

  Dan krijgt u misschien geen tegemoetkoming, of een lager bedrag.

 • 5. U krijgt geen vergoeding voor uw schade van de dader of van een verzekering

  U krijgt alleen een tegemoetkoming van ons, als u geen vergoeding krijgt van de dader of van een verzekering.

  Goed om te weten:

  • Heeft u van ons een tegemoetkoming gekregen? En krijgt u daarna toch een schadevergoeding van de dader of een verzekering? Dan moet u meestal (een deel van) onze tegemoetkoming terugbetalen.
  • Wij kunnen de vergoeding die de dader aan u moet betalen al meetellen bij uw aanvraag. Dan hoeft u onze tegemoetkoming niet achteraf terug te betalen.
 • 6. U vraagt de tegemoetkoming binnen tien jaar aan

  Uw aanvraag moet binnen tien jaar na het gewelds- of seksueel misdrijf bij ons binnen zijn. Vraagt u de tegemoetkoming later aan? Dan moet u daar een goede reden voor hebben.

Voorwaarden voor naasten

 • 1. U bent naaste

  U kunt een tegemoetkoming aanvragen als uw naaste slachtoffer is van een gewelds- of seksueel misdrijf. Deze persoon heeft daardoor lichamelijke of geestelijke problemen gekregen die waarschijnlijk nooit meer overgaan.

  Wat is een naaste?
  U bent naaste als u:

  • echtgenoot of (geregistreerd) partner van het slachtoffer bent
  • een ouder, kind, (half)broer of (half)zus van het slachtoffer bent
  • een ander familielid bent dat leeft van de inkomsten van het slachtoffer
  • adoptie- of pleegouder/kind van het slachtoffer bent en leeft van de inkomsten van het slachtoffer
  • iemand anders bent die in hetzelfde gezin woont als het slachtoffer of leeft van de inkomsten van het slachtoffer
 • 2. Het was een geweldsmisdrijf met opzet

  Uw familielid is slachtoffer van een geweldsmisdrijf met opzet. Dat betekent dat de dader expres geweld heeft gebruikt tegen het slachtoffer. Of de dader heeft expres met geweld gedreigd. Denk bijvoorbeeld aan:

  • mishandeling
  • poging tot moord

  Het gaat dus niet om ongelukken. Een voorbeeld: iemand met haast loopt tegen het slachtoffer aan. Het slachtoffer valt ongelukkig en overlijdt. Dat is een ongeluk, geen geweldsmisdrijf met opzet.

 • 3. Er is sprake van ernstig en blijvend letsel door het gewelds- of seksueel misdrijf

  De problemen van het slachtoffer kunnen lichamelijk en/of geestelijk (psychisch) zijn. Dit noemen wij ‘letsel’.

  Wij vinden letsel ernstig en blijvend als:

  • het slachtoffer nog maar voor 30% (of minder) normaal kan leven
  • de toestand van het slachtoffer niet beter wordt, ook niet na een hele tijd.

   

 • 4. Het gewelds- of seksueel misdrijf gebeurde in Nederland

  Het gewelds- of seksueel misdrijf gebeurde in Nederland. Of in een Nederlands vliegtuig, of op een Nederlandse boot.

  U kunt ook een tegemoetkoming aanvragen als uw familielid:

  • slachtoffer was van een gewelds- of seksueel misdrijf in Carabisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) op of na 1 januari 2017
  • niet in Nederland woont, maar wel hier slachtoffer was van een gewelds- of seksueel misdrijf.
 • 5. U of het slachtoffer had geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

  Wij kijken naar uw eigen rol en die van het slachtoffer bij het misdrijf. Bijvoorbeeld:

  • Heeft u of het slachtoffer als eerste geweld gebruikt?
  • Heeft u of het slachtoffer de ander uitgedaagd?
  • Deed u of het slachtoffer mee aan een criminele activiteit, zoals drugshandel?

  Dan krijgt u misschien geen tegemoetkoming, of een lager bedrag.

 • 6. U krijgt geen vergoeding voor uw schade van de dader of van een verzekering

  U krijgt alleen een tegemoetkoming van ons, als u geen vergoeding krijgt van de dader of van een verzekering.

  Goed om te weten:

  • Weet u nog niet of u een vergoeding krijgt van de dader of een verzekering? Dan kunt u gerust bij ons een tegemoetkoming aanvragen.
  • Heeft u van ons een tegemoetkoming gekregen? En krijgt u daarna toch een schadevergoeding van de dader of een verzekering? Dan moet u meestal (een deel van) onze tegemoetkoming terugbetalen.
  • Wij kunnen de vergoeding die de dader aan u moet betalen al meetellen bij uw aanvraag. Dan hoeft u onze tegemoetkoming niet achteraf terug te betalen.
 • 7. Het gewelds- of seksueel misdrijf gebeurde op of na 1 januari 2019

  Als naaste kunt u alleen een tegemoetkoming aanvragen als het gewelds- of seksueel misdrijf gebeurde op of na 1 januari 2019.

Voorwaarden voor getuigen

 • 1. U bent getuige of burgerhulpverlener

  U bent getuige:

  • als u gezien heeft dat er een gewelds- of zedenmisdrijf is gebeurd
  • of als u onverwachts een slachtoffer hebt gevonden op de plaats van het misdrijf.

  U bent burgerhulpverlener:

  wanneer u als burger hulp heeft gegeven aan een slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf. En dus niet als professionele hulpverlener.

 • 2. Het was een geweldsmisdrijf met opzet

  Het gaat om een geweldsmisdrijf met opzet. Dat betekent dat de dader expres geweld heeft gebruikt tegen het slachtoffer. Of de dader heeft expres met geweld gedreigd. Denk bijvoorbeeld aan:

  • mishandeling
  • diefstal met geweld
  • verkrachting
  • doodslag

  Het gaat dus niet om ongelukken. En ook niet als iemand overlijdt door de schuld van iemand anders (dood door schuld).

 • 3. U heeft ernstig psychisch letsel

  Als getuige of burgerhulpverlener heeft u ernstige psychische (geestelijke) problemen door het misdrijf. Dit noemen wij ‘letsel’. Wij vinden psychisch letsel ernstig als:

  • u daarvoor meerdere keren bij een psycholoog of psychiater bent geweest
  • het erg lang duurt voordat u beter bent
  • u helemaal niet meer beter wordt.

  U heeft bijvoorbeeld last van:

  • een depressie
  • een angststoornis
  • een posttraumatische stressstoornis
 • 4. Het gewelds- of seksueel misdrijf gebeurde in Nederland

  Het gewelds- of seksueel misdrijf gebeurde in Nederland. Of in een Nederlands vliegtuig, of op een Nederlandse boot.

  U kunt ook een tegemoetkoming aanvragen als u:

  • getuige was van een gewelds- of seksueel misdrijf in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) op of na 1 januari 2017
  • niet in Nederland woont, maar wel hier getuige was van een gewelds- of seksueel misdrijf.

  Was u getuige van een geweldsmisdrijf in een EU-land?

  Dan kunt u via het Schadefonds een uitkering aanvragen uit het schadefonds van het land waar u getuige was. Dit kan alleen als dat op of na 1 januari 2006 was.

 • 5. U had geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

  Wij kijken naar uw eigen rol bij het misdrijf. Bijvoorbeeld:

  • Heeft u als eerste geweld gebruikt?
  • Heeft u de ander uitgedaagd?
  • Deed u mee aan een criminele activiteit, zoals drugshandel?

  Dan krijgt u misschien geen tegemoetkoming, of een lager bedrag.

 • 6. U krijgt geen vergoeding voor uw schade van de dader of van een verzekering

  U krijgt alleen een tegemoetkoming van ons, als u geen vergoeding krijgt van de dader of van een verzekering.

  Goed om te weten:

  • Weet u nog niet of u een vergoeding krijgt van de dader of een verzekering? Dan kunt u gerust bij ons een tegemoetkoming aanvragen.
  • Heeft u van ons een tegemoetkoming gekregen? En krijgt u daarna toch een schadevergoeding van de dader of een verzekering? Dan moet u meestal (een deel van) onze tegemoetkoming terugbetalen.
  • Wij kunnen de vergoeding die de dader aan u moet betalen al meetellen bij uw aanvraag. Dan hoeft u onze tegemoetkoming niet achteraf terug te betalen.
 • 7. U vraagt de tegemoetkoming binnen tien jaar aan

  Uw aanvraag moet binnen tien jaar na het geweldsmisdrijf bij ons binnen zijn. Vraagt u de tegemoetkoming later aan? Dan moet u daar een goede reden voor hebben.

Beleidsbundel en letsellijst

In de beleidsbundel en letsellijst kunt u lezen hoe het Schadefonds aanvragen van slachtoffers, nabestaanden en naasten beoordeelt. Zo kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een uitkering uit het Schadefonds.

Beleidsbundel  Letsellijst 

Snel weten of een aanvraag zinvol is?

Beantwoord dan de vragen hieronder. U krijgt direct een indicatie of het zinvol lijkt om een aanvraag te doen.