Menu

De dader is verantwoordelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. Door te verrekenen zorgt het Schadefonds ervoor dat deze verantwoordelijkheid bij de dader blijft. Als er geen rekening zou worden gehouden met de vergoeding die de dader heeft betaald, zouden alle financiële tegemoetkomingen uit belastinggeld moeten worden betaald.