Menu

Quickscan

Voorwaarden

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waar uw aanvraag aan moet voldoen.

 • 1. U bent getuige of burgerhulpverlener

  • U bent getuige wanneer u een geweldsmisdrijf heeft zien gebeuren. Of wanneer u een slachtoffer onverwachts op het plaats delict heeft aangetroffen.
  • U bent burgerhulpverlener wanneer u als burger (en dus niet als professionele hulpverlener) hulp verleent aan een slachtoffer van een geweldsmisdrijf.
 • 2. Er is sprake van een opzettelijk geweldsmisdrijf

  Het moet gaan om een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Dit betekent dat er met opzet geweld is gebruikt tegen het slachtoffer. Denkt u hierbij aan:

  • lichamelijke mishandeling;
  • diefstal met geweld;
  • verkrachting;
  • doodslag.

  Ongelukken vallen hier niet onder. Een voorbeeld: u verleent hulp nadat iemand plotseling onwel is geworden. Dan is dat een ongeluk, geen opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Ook dood door schulddelicten zijn geen opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven.

 • 3. U heeft ernstig psychisch letsel

  Het Schadefonds is er voor getuigen met ernstig psychisch letsel. Wij vinden psychisch letsel ernstig letsel als u meerdere keren medisch werd behandeld, het herstel lange tijd duurt/duurde of als herstel niet mogelijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • een posttraumatische stressstoornis;
  • een angststoornis;
  • een depressie.

  Wij kijken of u in behandeling bent bij een behandelaar die voor het stellen van de diagnose een BIG-registratie of NIP-dienstmerk met Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) heeft. Dit kunt u navragen bij uw behandelaar of bekijken op www.bigregister.nl of www.psynip.nl. Bij kinderen is het voldoende als zij in behandeling zijn bij een orthopedagoog met NVO-registratie met Basisaantekening Diagnostiek (BAD).

  Bij kinderen tot 12 jaar die getuige zijn geweest van stelselmatig huiselijk geweld, vooronderstellen wij ernstig letsel. Dit betekent dat het kind niet in behandeling hoeft te zijn bij een psycholoog of psychiater om een uitkering van ons te krijgen.

 • 4. Het geweldsmisdrijf vond plaats in Nederland

  Het geweldsmisdrijf moet in Nederland zijn gebeurd. Ook als het geweldsmisdrijf aan boord van een Nederlands schip of vliegtuig plaatsvond, kunt u bij ons terecht. Daarnaast is het sinds april 2019 mogelijk om voor geweldsmisdrijven in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een aanvraag in te dienen. Woont u niet in Nederland, maar bent u hier wel getuige geweest van geweld? Ook dan kunt u een aanvraag bij ons indienen.

  Was u getuige van geweld op of na 1 januari 2006 in één van de EU-landen?
  Dan kunt u via het Schadefonds een aanvraag indienen voor een uitkering uit het schadefonds van het land waar u getuige was. Wij zorgen voor vertaling en sturen de aanvraag door aan de instantie in dat land. Op de beslissing over een uitkering hebben wij geen invloed. Ieder land heeft namelijk zijn eigen regels en procedures.

  Deze EU-landen hebben een schadefonds: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

 • 5. U had geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

  Wij kijken naar uw eigen rol in wat er is gebeurd. Voorbeelden zijn:

  • als u als eerste geweld heeft gebruikt;
  • als u de ander heeft uitgedaagd;
  • als u zich bezighoudt met criminele activiteiten (zoals de handel in drugs).

  Als u een aandeel heeft in het geweldsmisdrijf is het mogelijk dat u geen of een lagere uitkering krijgt.

 • 6. De schade wordt niet op een andere manier vergoed

  U krijgt alleen een uitkering van ons als de schade niet is vergoed door de dader of een verzekeringsmaatschappij.

  U kunt wel bij ons terecht als u nog niet weet of u geld van anderen gaat ontvangen. Als u uiteindelijk toch geld krijgt van de dader of de verzekeringsmaatschappij, kan het zijn dat u de uitkering van het Schadefonds moet terugbetalen. Het Schadefonds kan ook bij haar beslissing al rekening houden met de vergoeding die de dader u moet betalen. Dan hoeft u onze uitkering niet achteraf terug te betalen.

 • 7. U dient de aanvraag binnen tien jaar in

  Uw aanvraag moet binnen tien jaar na het geweldsmisdrijf bij ons binnen zijn. Aanvragen die later worden ingediend, kunnen wij alleen behandelen wanneer u hier een goede reden voor heeft. Het is nooit mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een geweldsmisdrijf dat voor 1 januari 1973 heeft plaatsgevonden.

  Let op: Hoe langer het geleden is dat het misdrijf plaatsvond, hoe lastiger het is om gegevens van bijvoorbeeld de politie te achterhalen. Deze informatie hebben wij wel nodig voor de beoordeling van uw aanvraag. Daardoor is de kans aanwezig dat u bij een late aanvraag geen uitkering krijgt.

Meer hulp nodig?

U kunt terecht bij een van onze partners: