Menu

Over het Schadefonds

Als onderdeel van de overheid geven wij een eenmalige uitkering aan slachtoffers, naasten en nabestaanden. Hiermee willen we bijdragen aan het herstel van hun vertrouwen in de samenleving. Het Schadefonds is een zelfstandig bestuursorgaan en is opgericht in 1976. Wij vallen onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij financiert het Schadefonds en wij leggen verantwoording af aan het ministerie.

Het Schadefonds bestaat uit een Commissie van tien leden en een bureau van ruim tachtig medewerkers. De Commissie stelt ons beleid vast en beslist op bezwaarschriften. Het bureau behandelt de aanvraag, zet onderzoek uit en maakt het geldbedrag over aan de slachtoffers en nabestaanden. Ook ondersteunt het bureau de Commissie bij bezwaarzaken en vertegenwoordigt het Schadefonds bij de rechter in beroepszaken.