Menu

Dit is onze missie

Als u slachtoffer bent van een misdrijf met geweld, dan kunt u daardoor zware lichamelijke of psychische (geestelijke) problemen (letsel) hebben. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor u. Ook kunnen wij u helpen als u naaste bent van een slachtoffer van een misdrijf met geweld. Of als een naaste is overleden door een geweldsmisdrijf. Want dat had nooit mogen gebeuren.

U kunt bij ons een tegemoetkoming aanvragen. Met dit geldbedrag erkennen wij dat u slachtoffer bent, en doen wij iets terug voor u. Zo willen wij u helpen om weer vertrouwen in de samenleving te krijgen.

Dit is onze visie

  • Slachtoffers van een geweldsmisdrijf weten ons te vinden, net als nabestaanden en naasten van slachtoffers.
  • Slachtoffers en nabestaanden die geen vergoeding krijgen van de dader of van een verzekering, kunnen van ons een tegemoetkoming krijgen.
  • Slachtoffers, naasten en nabestaanden kunnen gemakkelijk een tegemoetkoming bij ons aanvragen.
  • Wij geven aanvragers persoonlijke aandacht en duidelijke informatie.
  • Wij beoordelen alle aanvragen snel, onafhankelijk en met veel aandacht.
  • Als het nodig is, sturen wij iemand door naar een andere organisatie voor betere hulp.
  • Wij werken samen met andere organisaties die slachtoffers helpen. Zo zorgen we er samen voor dat u als slachtoffer de beste hulp krijgt. Daarnaast werken we er samen aan om de zorg voor slachtoffers steeds beter te maken.