Menu

Als we uw bezwaar hebben ontvangen, bekijkt een van onze juristen uw bezwaar:

  • Wat hebben wij beslist op uw aanvraag voor een tegemoetkoming?
  • Waarom bent u het oneens met onze beslissing?
  • Is er extra onderzoek nodig naar bijvoorbeeld de omstandigheden van het misdrijf?

Hoorzitting

U kunt in een hoorzitting meer vertellen over uw bezwaar. Dit is niet verplicht. U geeft zelf aan of u dit wilt.

Beslissing van de Commissie

Daarna neemt de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven een beslissing op uw bezwaar. Dit duurt maximaal 12 weken, vanaf de laatste dag dat u bezwaar kon maken. U krijgt een brief over deze beslissing.