Menu

Het Schadefonds vragen om informatie

Iedereen kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven vragen om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid. Bij elke vraag om informatie gaan wij na of de Wet open overheid van toepassing is. Op basis van het Besluit tarieven open overheid kunnen wij u om een vergoeding vragen voor het maken van kopieën van documenten en uittreksels of samenvattingen van de inhoud daarvan.

Woo-verzoek indienen

Wij ontvangen uw Woo-verzoek graag per brief of per e-mail. U hoeft in uw verzoek niet te verwijzen naar de Wet open overheid. Bij elk verzoek controleren wij of de Woo op dat verzoek van toepassing is.

Het volgende is belangrijk:

  • In het verzoek hoeft u alleen het onderwerp aan te geven waarover u informatie wilt ontvangen. Wij vragen u het onderwerp goed te beschrijven.
  • Het moet gaan om informatie die wij als organisatie hebben.

U kunt uw Woo-verzoek mailen naar infowoo@schadefonds.nl of per brief sturen naar:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Bekijk onze Woo-verzoeken 

Meer informatie over de Wet open overheid

Vragen over de Wet open overheid? Kijk op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of neem contact op met onze Woo-contactpersoon.

Partners van het Schadefonds