Menu

Het Schadefonds heeft een ISO 9001-certificaat. Dit betekent dat we hebben laten zien dat we de kwaliteit van ons werk goed hebben geregeld en dat het slachtoffer daarin centraal staat. Dit ziet u in de manier waarop wij werken en hoe wij met slachtoffers, nabestaanden en professionals omgaan:

  • Wij behandelen elke aanvraag zorgvuldig, snel en onafhankelijk. Binnen 26 weken na uw aanvraag ontvangt u een brief met onze beslissing. Krijgt u een tegemoetkoming? Dan storten wij het bedrag binnen 30 dagen op uw rekening
  • Wij communiceren duidelijk, geduldig en vriendelijk met iedereen. Wij begrijpen dat emoties hoog kunnen oplopen. Daar houden wij rekening mee.
  • Wij proberen iedereen te bellen die een tegemoetkoming bij ons aanvraagt. Tijdens dit telefoongesprek luisteren we naar uw verhaal. We leggen uit hoe we omgaan met uw aanvraag. Als we nog iets van u nodig hebben, bespreken we dat met u.
  • Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om uw aanvraag te beoordelen. Wij geven uw persoonsgegevens nooit aan anderen zonder uw toestemming. Ook nemen wij nooit contact op met de dader. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.