Hoe wordt de uitkering uitkering bepaald?

De letsellijst geeft een indicatie welk letsel als ernstig wordt beschouwd en welke uitkering hierbij past.

Het Schadefonds gebruikt zes letselcategorieën, waaraan zes vaste bedragen zijn gekoppeld. De ernst van het opgelopen letsel en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf is gepleegd bepalen welke letselcategorie van toepassing is.

Het vaste bedrag dat bij die letselcategorie hoort is dan de uitkering die het Schadefonds aan het slachtoffer verstrekt. Hierbij geldt: hoe ernstiger het letsel, hoe hoger de letselcategorie en de bijbehorende uitkering. U kunt de letsellijst hier downloaden:

Letsellijst 1 juli 2019 (pdf) 

De letsellijst wordt regelmatig aangepast. Alle aanpassingen van 2019 vindt u hier. Voor de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar de letsellijst die gold op het moment dat u de aanvraag bij ons indiende. Hieronder staan alle eerdere letsellijsten.

Letsellijst 1 januari 2019 (pdf)
Letsellijst 1 mei 2018 (pdf)
Letsellijst 1 november 2017 (pdf)
Letsellijst 1 juli 2017 (pdf)
Letsellijst 1 juli 2016 (pdf)
Letsellijst 25 januari 2016 (pdf)
Letsellijst 02 juni 2015 (pdf)
Letsellijst 15 oktober 2014 (pdf)
Letsellijst 18 maart 2014 (pdf)
Letsellijst 18 december 2013 (pdf)
Letsellijst 06 november 2013 (pdf)
Letsellijst 23 mei 2013 (pdf)
Letsellijst 23 november 2007 (pdf)

Om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het Schadefonds moet aan alle eisen worden voldaan die in de Wet schadefonds geweldsmisdrijven staan. Hoe dat precies werkt staat in onze beleidsbundel.