Menu

Waar bestaat je werk uit?

“Mijn werk bestaat voor een deel uit psychosociale ondersteuning. Ik sta slachtoffers en getuigen bij van misdrijven, verkeersongevallen, vermissingen of calamiteiten. Maar ik geef ook praktische ondersteuning, zoals helpen met het indienen van een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Door mijn jarenlange ervaring ben ik ook één van de Schadefondsspecialisten op onze locatie. Een aanvraag indienen is een stuk eenvoudiger geworden dan vroeger, toen moest je veel meer invullen en meesturen. De aanvraagformulieren zijn nu korter en duidelijker, dat werkt prettig.”

Wat zijn jouw ervaringen met het Schadefonds?

“De meeste aanvragen die ik heb ingediend waren gelukkig succesvol. Dat zijn er inmiddels meer dan honderd. Zodra ik denk dat het kans van slagen heeft, wijs ik het slachtoffer op het Schadefonds. Ik vind het belangrijk dat slachtoffers weten dat het bestaat, de meesten kennen het niet. Het is vervolgens aan hen om te beslissen of ze het willen. Er zijn mensen die geen aanvraag willen indienen, bijvoorbeeld omdat ze vinden dat ze het geld niet nodig hebben. Prima natuurlijk, maar het is wel belangrijk dat ze in ieder geval weten dat het bestaat. Dat ze weten dat er erkenning mogelijk is, ook zonder veroordeling of rechtszaak.”

 

Professionals kunnen een slachtoffer of nabestaande altijd naar ons doorverwijzen voor het indienen van de aanvraag. Wij doen dat bijna dagelijks en kunnen ook goed beoordelen of het zinvol is.

 

Welke reacties krijg je van slachtoffers over het Schadefonds?

“Eigenlijk alle slachtoffers die een vergoeding kregen van het Schadefonds waren hier erg blij mee. Het voelt als erkenning voor iets wat niet had mogen gebeuren. Vooral in zaken waar de verdachte is vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs is dat heel belangrijk. Het bedrag is natuurlijk ook leuk om te krijgen, omdat iemand zelf kan bepalen waar hij of zij het aan besteedt. Als je het financieel niet zo breed hebt is het een welkome aanvulling, bijvoorbeeld voor vakantie of therapie die de verzekering niet dekt. Mensen met schulden raad ik vaak aan even te wachten tot ze daar vanaf zijn, tenzij ze het geld willen gebruiken voor aflossing. En als ze een uitkering hebben laat ik hen eerst bij de gemeente checken of ze eventueel gekort worden.”

Hoe houd je je kennis bij over het Schadefonds?

“Bij elke professionele organisatie kan het Schadefonds voorlichting geven op locatie. Dat gebeurt bij ons regelmatig. Ook organiseren het Schadefonds en Slachtofferhulp eens per jaar een bijeenkomst voor de Schadefondsspecialisten. Die is heel waardevol, je kunt met elkaar sparren en allerlei zaken bespreken. Daarnaast hoor je alles over nieuwe ontwikkelingen, zoals de mogelijkheid voor een vergoeding voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel.”

Nog een advies aan andere professionals die te maken hebben met slachtoffers van geweld?

“Ik vind het vooral belangrijk dat professionals weten dat ze een slachtoffer altijd naar ons kunnen doorverwijzen voor het indienen van de aanvraag. Wij doen dat bijna dagelijks, dus voor ons is het gesneden koek. Wij weten waar we op moeten letten en kunnen ook goed beoordelen of het zinvol is een aanvraag in te dienen.”