2019

Jaarverslag 2019
Beleidswijzigingen 2019

In 2019 meldden meer slachtoffers zich bij het Schadefonds. Deze ontwikkeling hangt nauw samen met de toenemende aandacht voor slachtofferrechten. Partijen zoals Slachtofferhulp Nederland en de Nationale Politie verwijzen slachtoffers steeds actiever naar ons door. Hierdoor konden wij in 2019 ruim vijfduizend slachtoffers een financiële tegemoetkoming geven. Daarnaast werd de reikwijdte van het Schadefonds uitgebreid naar Caribisch Nederland. Inmiddels hebben al 28 slachtoffers uit Caribisch Nederland een tegemoetkoming uit het Schadefonds ontvangen.

2018

Jaarverslag 2018
Verantwoording WNT 2018 (pdf)

Afgelopen jaar stond in het teken van verbetering van onze dienstverlening aan slachtoffers. Vanaf de zomer is het mogelijk om online een aanvraag in te dienen. Tegelijk maakten we het aanvraagformulier veel eenvoudiger en korter. En tegen het einde van het jaar lanceerden we een geheel vernieuwde website die veel meer is ingericht op de vragen die slachtoffers hebben.
Verder hebben we hard gewerkt om de doorlooptijd van een aanvraag terug te dringen. En dat is ook gelukt! Was de gemiddelde doorlooptijd in 2017 nog 12,6 weken, in 2018 is deze gedaald naar 10 weken. In 2018 hebben we ook een Meerjarenagenda opgesteld die voor de komende vier jaar een beeld geeft waar we als organisatie naar toe willen.

2017
Dit jaar stond in het teken van het verbeteren van de dienstverlening aan slachtoffers en nabestaanden, het vergroten van de bekendheid van het Schadefonds en dan vooral bij professionals in de zorgsector, het stroomlijnen van de interne processen en het voorbereiden van wetswijzigingen.

Toelichting jaarverslag 2017
Beleidswijzigingen 2017
Infographic: 2017 in cijfers (pdf)
Verantwoording WNT 2017 (pdf)

2016
Het jaar 2016 stond in het teken van 40 jaar erkenning door het Schadefonds aan slachtoffers en de doorlopende zoektocht om de dienstverlening aan slachtoffers – samen met onze ketenpartners en andere professionals – te verbeteren.

Jaarverslag 2016 (pdf)
Overzicht beleidswijzigingen 2016 (pdf)
Infographic: 2016 in cijfers (pdf)

2015
Beleidswijzigingen 2015 (pdf)
Infographic: 2015 in cijfers (pdf)

2014
Beleidswijzigingen 2014 (pdf)
Infographic: 2014 in cijfers (pdf)

2013
Beleidswijzigingen 2013 (pdf)
Infographic: 2013 in cijfers (pdf)