Menu

Nee, dit is niet mogelijk. De tegemoetkoming voor naasten kan alleen gegeven worden in het geval van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf.