Menu

Bent u het niet eens met onze beslissing op uw aanvraag? Dan kunt u een brief naar ons sturen waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. Dat heet een bezwaarschrift.

Heeft u uw bezwaarschrift opgestuurd en wilt u dit aan ons uitleggen?

Dat kan in een hoorzitting. Tijdens een hoorzitting praat u met een van onze juristen. Soms is er ook een commissielid bij. Zij nemen de tijd om te horen waarom u het niet eens bent met onze beslissing. U kunt naar ons kantoor komen voor een hoorzitting of deelnemen via uw telefoon of via het scherm op uw computer.

Een hoorzitting is niet verplicht. Als u uw bezwaarschrift opstuurt, kunt u laten weten of u een hoorzitting wilt.