Menu

Uw aanvraag moet binnen tien jaar na het geweldsmisdrijf bij ons binnen zijn. Vraagt u de tegemoetkoming later aan? Dan moet u daar een goede reden voor hebben.

U kunt geen aanvraag doen voor een geweldsmisdrijf dat in Nederland gebeurde voor 1 januari 1973.