Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing die u van ons krijgt. Ook kan uw situatie veranderd zijn. Bijvoorbeeld: uw letsel is erger geworden of de feiten en omstandigheden zijn veranderd. Het kan dus nodig zijn dat u opnieuw contact met ons moet opnemen. Er zijn drie soorten: bezwaar, herzieningsverzoek en aanvullende aanvraag.

1. Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. Ook kunt u aangeven waarom u vindt dat het Schadefonds een andere beslissing zou moeten nemen.

2. Aanvullende aanvraag

Het kan zijn dat uw letsel toch ernstiger is dan waar wij rekening mee hielden in onze beslissing. In dit geval kunt u een aanvullende aanvraag indienen. Stuur medische stukken mee waaruit blijkt dat het letsel ernstiger is. Als nabestaande kunt u alleen een aanvullende aanvraag indienen voor uitvaartkosten en voor derving van levensonderhoud.

3. Herzieningsverzoek

Het kan zijn dat na onze beslissing blijkt dat er nieuwe feiten of omstandigheden zijn. In dat geval kunt u een herzieningsverzoek indienen. Stuur stukken mee waarin informatie staat over de nieuwe feiten of omstandigheden.