Welke beleidsbundel geldt voor u?

Om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het Schadefonds moet aan alle voorwaarden worden voldaan die de Wet schadefonds geweldsmisdrijven stelt. Het Schadefonds heeft beleid opgesteld dat deze wettelijke regels uitwerkt. In deze beleidsbundel kunt u lezen hoe het Schadefonds aanvragen van slachtoffers, nabestaanden en naasten beoordeelt. Op basis hiervan kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een uitkering uit het Schadefonds.

Beleidsbundel juli 2019 (pdf)