Welke beleidsbundel geldt voor u?

Om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het Schadefonds moet aan alle voorwaarden worden voldaan die de Wet schadefonds geweldsmisdrijven stelt. Het Schadefonds heeft beleid opgesteld dat deze wettelijke regels uitwerkt. In deze beleidsbundel kunt u lezen hoe het Schadefonds aanvragen van slachtoffers, nabestaanden en naasten beoordeelt. Op basis hiervan kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een uitkering uit het Schadefonds.

Beleidsbundel juli 2019 (pdf)

Hieronder staan alle eerdere beleidsbundels. Voor de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar de beleidsbundel die gold op het moment dat u de aanvraag bij ons indiende.

Beleidsbundel 1 januari 2019 (pdf)
Beleidsbundel 1 mei 2018 (pdf)
Beleidsbundel  1 november 2017 (pdf)
Bijlage Beleidsbundel Dood door Schuld  1 november 2017
Beleidsbundel 01 maart 2017 (pdf)
Beleidsbundel 01 juli 2016 (pdf)
Bijlage bij beleidsbundel Dood door schuld 01 juli 2016 (pdf)
Beleidsbundel 15 februari 2016 (pdf)
Beleidsbundel 15 december 2015 (pdf)
Beleidsbundel 02 juni 2015 (pdf)
Beleidsbundel 15 december 2014 (pdf)
Beleidsbundel 15 oktober 2014 (pdf)
Beleidsbundel 18 maart 2014 (pdf)
Beleidsbundel 12 februari 2014 (pdf)
Beleidsbundel 06 november 2013 (pdf)
Beleidsbundel 12 september 2013 (pdf)
Beleidsbundel 11 juni 2013 (pdf)
Beleidsbundel 28 november 2012 (pdf)
Beleidsbundel 26 juni 2012 (pdf)
Beleidsbundel 12 februari 2012 (pdf)

Hoe de hoogte van de uitkering tot stand komt leest u in de letsellijst