Menu

Aanvragen geweldsmisdrijven

In 2022 hebben 10.745 slachtoffers een beroep gedaan op het Schadefonds. In totaal keerden we 22,6 miljoen euro uit. De gemiddelde tegemoetkoming per slachtoffer bedroeg 3.883 euro. Steeds meer slachtoffers van opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven weten het Schadefonds te vinden. Ondanks de grote hoeveelheid aanvragen, beslisten we in gemiddeld binnen 16 weken op een aanvraag.

Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg

Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 konden aanvragen worden ingediend voor de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming slachtoffers geweld in de jeugdzorg. In 2022 ontvingen we 20.365 aanvragen. In 2022 is 29.831.064 euro uitgekeerd aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Vanwege het grote aantal aanvragen is de doorlooptijd in 2022 gestegen naar 8 maanden.

In totaal heeft het Schadefonds voor deze regeling in twee jaar tijd 27.454 aanvragen ontvangen. Tot en met 2022 heeft het Schadefonds ongeveer 59,3 miljoen uitgekeerd. Aangezien we in het eerste jaar veel meer aanvragen ontvingen dan was ingeschat, hebben we in 2022 op basis van een nieuwe prognose extra menskracht aangetrokken. Daarnaast zijn de werkprocessen aangepast. Inmiddels werken ongeveer 80 medewerkers aan de uitvoering van de regeling. We kunnen nu meer beslissingen nemen.

Stand van de uitvoering

Nieuw in het jaarverslag is de Stand van de uitvoering. We gaan in op dilemma’s die wij ervaren in de uitvoering. We focussen op onze dienstverlening aan de aanvrager, waarbij we oog hebben voor maatwerk. We geven aan wat wij hier zelf aan kunnen doen en wat wij nodig hebben van anderen.

Bekijk het jaarverslag 2022