U kunt het slachtoffer helpen met het indienen van het bezwaarschrift als het slachtoffer het niet eens is met onze beslissing. Ook kunt u als gemachtigde optreden in de bezwaarprocedure. In dit geval geeft het slachtoffer dit aan in het bezwaarschrift.

Voor het behandelen van het bezwaarschrift hebben wij een goede onderbouwing nodig waarom het slachtoffer het niet eens is met de beslissing.

Het bezwaarschrift kan zowel per post als digitaal worden ingediend. Meer informatie over de bezwaarprocedure: lees verder.