Menu

Het is belangrijk dat u kunt laten zien wat er is gebeurd:

Hebt u aangifte gedaan bij de politie? 
Dit kunt u laten weten bij uw aanvraag. De aangifte is belangrijk voor ons om uw aanvraag goed te beoordelen. Wij hebben het nummer van het proces-verbaal nodig en de plaats waar u aangifte heeft gedaan.

Hebt u geen aangifte gedaan bij de politie?
In dat geval kunt u ons informatie sturen over een melding bij de politie of een gesprek met de politie. Het is belangrijk dat wij informatie krijgen over het misdrijf, de aanleiding en de omstandigheden. Als dit niet duidelijk is, vragen wij het volledige proces-verbaal op of nemen we contact op met de politie.

Het is belangrijk dat alle informatie duidelijk laat zien of het ging om opzet of schuld. Als dat niet duidelijk is, bestaat de kans dat wij uw aanvraag afwijzen.

Deze informatie is niet genoeg:

  • een eigen verklaring van het slachtoffer
  • medische informatie

Alleen medische informatie is niet genoeg. Medische informatie gaat over uw lichamelijke of psychische problemen. Dit noemen we ‘letsel’. Maar wij willen ook weten hoe het misdrijf is gebeurd. We moeten vaststellen wat er precies is gebeurd, wat de aanleiding was en wat de omstandigheden waren.