Menu

Met de Wet seksuele misdrijven komen meer slachtoffers van een seksueel misdrijf in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van het Schadefonds.

Bovenop wat al strafbaar was, stelt de nieuwe wet ook situaties strafbaar waarin sprake is van seksueel contact tegen de wil (‘ontbrekende wil’). Iemand is met deze wet al strafbaar als hij of zij wist of had kunnen weten dat de ander geen seksueel contact wilde. De eerste situatie valt onder opzetverkrachting of opzetaanranding. De tweede situatie wordt aangemerkt als schuldverkrachting of schuldaanranding.

Om van verkrachting of aanranding te kunnen spreken is het dus niet langer noodzakelijk dat er sprake is van dwang, geweld of bedreiging met geweld. Dit geldt voor verkrachtingen en aanrandingen die zijn gepleegd op of na 1 juli 2024.

Dit betekent dat het Schadefonds in gevallen van verkrachting en aanranding gepleegd op of na 1 juli 2024 beoordeelt of er sprake is van een ontbrekende wil.

Het is sinds 1 juli 2024 ook strafbaar om seksueel getinte berichten aan kinderen te sturen (sexchatting). Het is in zeer beperkte omstandigheden mogelijk om hier een aanvraag voor in te dienen. In dit soort gevallen is het handig om eerst telefonisch contact op te nemen met het Schadefonds.

Ook stelt de wet stelt per 1 juli 2024 seksuele intimidatie strafbaar. De wetgever heeft bepaald dat dit moet worden aangemerkt als een overtreding en niet als een misdrijf. Slachtoffers van seksuele intimidatie kunnen daarom hiervoor geen aanvraag bij het Schadefonds indienen.