Menu
Heeft u een tegemoetkoming aangevraagd bij het Schadefonds? En bent u het niet eens bent met onze beslissing?  Dan kunt u een brief naar ons sturen waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. Dat heet een bezwaarschrift. Ook kunt u uitleggen waarom u vindt dat het Schadefonds een andere beslissing moet nemen.
U kunt uw bezwaar online of per post opsturen.

Wij willen in elk geval weten:

  • waarom u het niet eens bent met onze beslissing;
  • of u een hoorzitting wilt om uw bezwaar uit te leggen;
  • het kenmerk van de beslissing (het kenmerk vindt u bovenaan de brief met onze beslissing);
  • de datum van uw brief;
  • uw naam en adres;
  • uw handtekening.
Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw bezwaar
Heeft u onze reactie op uw bezwaar ontvangen? En bent u het niet met onze beslissing eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.