Menu

In de nieuwe Wet seksuele misdrijven zijn meer vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar. Ook online. En straffen zijn verhoogd. Voor aanranding en verkrachting hoef je niet meer te bewijzen dat je gedwongen werd. Ook seksuele intimidatie (offline én online) en sexchatting zijn strafbaar. Verkrachting kan niet verjaren.

Het is strafbaar als:

  • je seksueel contact doorzet, terwijl er duidelijke signalen zijn dat de ander geen seks wil
  • je iemand op intimiderende wijze seksueel benadert. Op straat, op openbare sites of sociale media. Of het strafbaar is, hangt onder andere af van de inhoud van de seksuele benadering. Maar ook van de duur, frequentie, omgeving en situatie.
  • je een kind onder de 16 jaar – of een kind van 16 of 17 jaar in een kwetsbare positie – seksueel benadert. Dus ook al voordat er een voorstel is gedaan voor een ontmoeting voor seksuele doeleinden. De politie kan hierdoor sneller optreden om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen.

Let op: dit is alleen een uitleg over de nieuwe Wet seksuele misdrijven. Dit zijn geen voorwaarden om een tegemoetkoming te krijgen van het Schadefonds Geweldmisdrijven. Wilt u een tegemoetkoming aanvragen? Doe dan de sneltest op onze website of lees de voorwaarden. Dan ziet u of het zin heeft om een tegemoetkoming aan te vragen.

Lees meer over de wet op deze website Nieuwe Wet seksuele misdrijven | Seksuele misdrijven | Rijksoverheid.nl