Menu

Uw aanvraag voor een eenmalige uitkering moet binnen tien jaar na het geweldsmisdrijf binnen zijn bij het Schadefonds. U kunt alleen een aanvraag indienen voor een geweldsmisdrijf dat op of ná 1 januari 1973 plaatsvond.

Als een aanvraag te laat wordt ingediend, dan nemen wij uw aanvraag soms alsnog in behandeling als u hier een goede reden voor opgeeft.