Menu

Voor zowel Wajong- als WIA-uitkeringen geldt dat deze nooit worden verrekend met de tegemoetkoming van het Schadefonds. Ook vóór de wijziging van de regeling rondom de Participatiewet was dit al het geval.