Menu

Het proces-verbaalnummer (of PV-nummer) staat boven aan de eerste bladzijde van de aangifte. Het bestaat uit letters en cijfers. Bijvoorbeeld: PL07B3 2023123456-1.

Het eerste deel begint met PL (politieregio) en dan twee cijfers, een letter en een cijfer. Het tweede deel begint met een jaartal. Daarna volgen nog zes cijfers, een streepje en een cijfer (meestal 1).