Menu

Na een gewelds- of seksueel misdrijf brengt Perspectief herstelbemiddeling slachtoffer en dader met elkaar in contact. Vaak helpt het om vragen te kunnen stellen en antwoorden te krijgen. Het lucht op, geeft meer inzicht en meer rust.

Op de website van Perspectief herstelbemiddeling staat:

  • wat herstelbemiddeling is
  • voor wie het is
  • hoe het werkt

Ook kunt u ervaringen van slachtoffers lezen. Klik op het logo hieronder om naar de website van Perspectief herstelbemiddeling te gaan.

 

Logo Perspectief Herstelbemiddeling