Menu

Nee, dit is niet mogelijk. De tegemoetkoming voor getuigen kan alleen gegeven worden aan getuigen van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Als nabestaande kunt u in het geval van een dood door schulddelict wel een aanvraag indienen.