Menu

Ja, u kunt het slachtoffer helpen met het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van alle informatie die nodig is voor de aanvraag. Het slachtoffer kan u ook machtigen om de tegemoetkoming aan te vragen. In dit geval geeft het slachtoffer u op als gemachtigde op het aanvraagformulier.

Voor het beoordelen van de aanvraag hebben wij vaak een aangifte bij de politie nodig. Ook hebben we vaak medische stukken nodig over de lichamelijke of geestelijke problemen die het slachtoffer heeft (het letsel). U kunt het slachtoffer helpen bij het opvragen van deze medische stukken. In het aanvraagformulier ziet u welke informatie wij nodig hebben om de aanvraag te beoordelen.

Ook Slachtofferhulp Nederland kan het slachtoffer helpen met het aanvragen van een tegemoetkoming. Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele, praktische en juridische hulp zonder kosten voor het slachtoffer.

U kunt een tegemoetkoming per post of online aanvragen: meer informatie over het aanvragen van een tegemoetkoming.