Menu

Het Schadefonds is er ook voor mensen die getuige waren van een geweldsmisdrijf. Wij noemen u in dat geval een waarnemer. Een waarnemer kan in de volgende gevallen een aanvraag bij ons indienen:

  • U was bij het geweldsmisdrijf
  • U heeft het slachtoffer onverwachts aangetroffen op de plek waar het misdrijf plaatsvond (het plaats delict)
  • U heeft als kind gedurende een langere periode en regelmatig (stelselmatig) huiselijk geweld meegemaakt

Om als waarnemer een eenmalige uitkering te krijgen, moet u hierdoor ernstige psychische problemen (letsel) hebben gekregen. Dit moet vastgesteld zijn door een therapeut die voor het stellen van de diagnose een BIG-registratie of NIP-dienstmerk met Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) heeft. Dit kunt u navragen bij uw behandelaar of bekijken op www.bigregister.nl of www.psynip.nl.

Bij kinderen tot 12 jaar die getuige zijn geweest van stelselmatig huiselijk geweld gaan wij er van uit dat er sprake is van ernstige psychische problemen (letsel). In dat geval hoeft dit niet te worden aangetoond.