Menu

Nee, een aangifte is niet altijd nodig voor een uitkering van het Schadefonds. Wij nemen ook aanvragen in behandeling zonder een kopie van de aangifte. Als u geen aangifte heeft gedaan, moet wel uit andere documenten blijken wat er is gebeurd. Soms kan een melding bij de politie of een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming voldoende zijn. Hier moet dan wel genoeg informatie staan over het misdrijf, de aanleiding en omstandigheden. Wij hebben betrouwbare informatie nodig van iemand die niet betrokken is bij wat er is gebeurd.

Wat in ieder geval niet voldoende is:

  • alleen een eigen verklaring van het slachtoffer
  • getuigenverklaringen die langere tijd na het voorval en/of niet bij de politie zijn afgelegd
  • alleen medische informatie, omdat hier niet in staat welke aanleiding het misdrijf had of onder welke omstandigheden het plaatsvond. Ook staat hierin alleen wat het slachtoffer aan de behandelaar vertelde, dit is niet voldoende voor onze beoordeling.