Menu

Bent u slachtoffer van een seksueel misdrijf dat gebeurde in Nederland? Dan krijgt u misschien een tegemoetkoming van het Schadefonds. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden.

Door de nieuwe Wet seksuele misdrijven is er verschil tussen seksuele misdrijven voor 1 juli 2024 of op en na 1 juli 2024:

Seksueel misdrijf voor 1 juli 2024
Gaat het om een zedenmisdrijf/-delict dat vóór 1 juli 2024 is gebeurd? Wij beoordelen uw aanvraag volgens de wetgeving die gold voor 1 juli 2024. Vanuit het Schadefonds beoordelen wij of er sprake is van dwang, geweld of bedreiging met geweld.

Seksueel misdrijf op of na 1 juli 2024
Gaat het om een seksueel misdrijf dat op of na 1 juli 2024 is gebeurd? Wij beoordelen uw aanvraag dan aan de hand van de Wet seksuele misdrijven die op 1 juli 2024 in werking is getreden.

Het Schadefonds kan zowel bij opzetverkrachting en -aanranding als bij schuldverkrachting en -aanranding een tegemoetkoming toekennen. Wij kijken hierbij ook nog naar de overige vereisten die volgen uit de Wet schadefonds geweldsmisdrijven.