Menu

U ontvangt van het Schadefonds een eenmalige uitkering van een geldbedrag, dit is bedoeld als een financieel steuntje in de rug. U ontvangt dus geen schadevergoeding of smartengeld.

Als u slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf, dan ligt de uitkering tussen de € 1.000 en € 35.000. Wij werken met zes zogeheten letselcategorieën. Om te bepalen hoe hoog de uitkering wordt, kijken we naar de volgende zaken:

  • het lichamelijke en/of geestelijke letsel
  • de gevolgen van het letsel, bijvoorbeeld lange tijd niet kunnen werken
  • de omstandigheden waaronder het geweld plaatsvond

Hoe ernstiger het letsel, de omstandigheden en de gevolgen zijn, hoe hoger de letselcategorie en het bijbehorende bedrag. Voor de beoordeling van de hoogte van de uitkering gebruiken wij onze letsellijst. De letsellijst geeft een overzicht van de meest voorkomende letsels en welke uitkering hierbij past.

Extra vergoeding nabestaande
Als u nabestaande bent van een slachtoffer van een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict, dan krijgt u een vast bedrag van € 5.000. Daarnaast kunt u een extra vergoeding krijgen voor uitvaartkosten en voor schade die u lijdt door het wegvallen van het inkomen van de overledene. Hiervoor hebben wij wel bewijsstukken nodig, zoals rekeningen, verzekeringsspecificaties, loonstroken of jaaropgaven.