Menu

De aanvrager ontvangt van het Schadefonds een eenmalige uitkering van een geldbedrag, dit is bedoeld als een financieel steuntje in de rug. De aanvrager ontvangt dus geen schadevergoeding of smartengeld.

De uitkering ligt tussen de € 1.000 en € 35.000. Wij werken met zes zogeheten letselcategorieën. In onze letsellijst vindt u een overzicht van deze categorieën.