Menu

De tegemoetkoming voor naasten is een vast bedrag van € 5.000 (letselcategorie 3).