Menu

De hoogte van uw tegemoetkoming hangt af van de lichamelijke of geestelijke problemen die het slachtoffer heeft. Dit noemen we ‘letsel’. We gebruiken daarvoor zes letselcategorieën. Welk bedrag wij betalen, hangt af van de letselcategorie die voor het slachtoffer geldt.

In onze letsellijst ziet u welke letselcategorieën er zijn en welk bedrag erbij hoort. De aanvrager ontvangt van het Schadefonds een eenmalig geldbedrag. Dit bedrag is bedoeld als een financieel steuntje in de rug. De aanvrager ontvangt dus geen schadevergoeding of smartengeld.