Menu

Een Wob-verzoek kunt u alleen schriftelijk (per post) bij ons indienen. Het is niet mogelijk een verzoek per e-mail of fax in te dienen. In uw verzoek moet duidelijk beschreven staan over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen.
Verder moet het gaan om:

  • vastgelegde informatie zoals: documenten, geluidsbanden, films, foto’s, e-mails of elektronische versies van bestanden
  • informatie die wij als organisatie hebben
  • ons beleid, de voorbereiding en/of de uitvoering ervan

U kunt het verzoek sturen naar:
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB  DEN HAAG

Wat is een Wob-verzoek?