Als u ontevreden bent over de manier waarop u door ons bent behandeld, kunt u een klacht indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Vermeld in uw klacht:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het geweldsmisdrijf heeft plaatsgevonden
  • een korte beschrijving van de klacht
  • over welke medewerker van het Schadefonds de klacht gaat

Per e-mail naar: info@schadefonds.nl

Telefonisch: 070 414 20 00

Uw brief kunt u sturen naar:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
2501 CB  DEN HAAG

Bekijk ook:

Hoe behandelt het Schadefonds een klacht?

Welke klachten behandelt het Schadefonds niet?

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afhandeling van mijn klacht?

Hoe behandelt het Schadefonds een klacht?  Welke klachten behandelt het Scgadefonds niet?